יו"ר חדש. ח"כ אמנון כהן
יו"ר חדש. ח"כ אמנון כהןפלאש 90

ועדת הפנים והגנת הסביבה, בראשות ח"כ אמנון כהן, התכנסה היום על מנת לסכם את הדיון בהארכת שעון הקיץ.

בתום הדיון אושרה לקריאה שנייה ושלישית, הצעת החוק הממשלתית המאריכה את שעון הקיץ כל שנה עד תחילת אוקטובר. הנוסח המדויק של החוק קובע כי "בכל שנה, בתקופה שמיום שישי שלפני יום ראשון האחרון בחודש מרס בשעה 02:00, עד יום ראשון הראשון שלאחר יום 1 באוקטובר בשעה 02:00, יוקדם הזמן בישראל בשעה אחת נוספת כך שיקדים את זמן יקום מתואם (זמן אוניברסלי מתואם, השעון הבסיסי בעולם) בשלוש שעות". כעת שעון הקיץ יארך 193 ימים בממוצע לעומת 182 ימים בעבר.

בפתח הדיון אמר ח"כ אמנון כהן כי הועדה דנה בנושא בעבר ואף מיזגה אל הצעת החוק הממשלתית הצעות חוק פרטיות של חברות  הכנסת דליה איציק ורונית תירוש.   ח"כ כהן אמר כי בעקבות תהיות שונות שעלו ביחס לדו"ח ועדת קהת שהקים שר הפנים, ח"כ אלי ישי, הוא ביקש ממרכז המחקר והמידע של הכנסת לבחון את דו"ח קהת.

מבדיקת מרכז המחקר והמידע עלו ממצאים שונים, שעיקרם היעדר תיאום בין הוועדה לגורמי ממשלה שונים. כך לדוגמא, נמצא כי אחד הפגמים העיקריים בדו"ח קהת הוא שלא נערכה התייעצות עם משרדי האנרגיה והבריאות והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. גורמים אלו ציינו כי הארכת שעון הקיץ מביאה לחסכון קבוע בצריכת החשמל והקטנת שיעור תאונות הדרכים. לעומת זאת דו"ח קהת לא מצא מחקרים מדעיים המאוששים או מפריכים את תועלות הארכת שעון הקיץ.

קהת, שהציג את דו"ח הועדה שעמד בראשה, אמר כי הוועדה לא מצאה ראיות ברורות לתועלות של הארכת שעון הקיץ ביחס לנושאים כמו אנרגיה או הפחתת תאונות הדרכים. הוא ציין כי הוזמנו לוועדה 600 נציגי ציבור. קהת הוסיף כי הישגיו העיקריים של הצעת החוק הממשלתית הם הניתוק של שעון הקיץ מלוח הזמנים העברי והצמדת מועד תחילת שעון הקיץ להחלת שעון זה באירופה.

ח"כ ניצן הורוביץ שביקש להאריך את שעון הקיץ לתחילת נובמבר, כמקובל באירופה, ציין כי באיחוד האירופי קיימים 218 ימי שעון קיץ. הוא טען בתוקף כי שעון הקיץ חוסך באנרגיה ומפחית את תאונות הדרכים.

ח"כ דב חנין אמר כי אנשים מרגישים שלוקחים מהם שעות אור לטובת הלילה. הוא הוסיף ואמר כי במידה ויאריכו את שעון הקיץ "חג סוכות יהיה מואר יותר".

ח"כ רונית תירוש, שהציעה פשרה לפיה שעון הקיץ יוארך עד ה- 10 באוקטובר, אמרה כי הצעתה התחשבה במתפללים ובשעת נץ החמה והראתה כי הארכת שעון הקיץ לא תפגע במתפללים עם הנץ. ח"כ תירוש סיפרה כי לאחרונה החלה לשמור שבת באופן חלקי ונמנעת מהבערת אש בשבת. היא אמרה כי הארכת שעון הקיץ, יביא להארכת זמן כניסת השבת ביותר ימי שישי - דבר שיסייע להכנת השבת בזמן וימנע חילול שבת. עוד אמרה כי ימי שישי הקצרים מנעו ממנה לאחרונה לרכב על אופניים בימי שישי, פעילות שחשובה לה מאד כמי שמקפידה על שמירת הכושר הגופני ועשיית ספורט באופן קבוע.

לקראת סוף הדיון, אמר ח"כ אמנון כהן, יו"ר הועדה, כי הוא פונה לשר הפנים ומבקש כי תוקם ועדה נוספת שתבחן לעומק את נושא שעון הקיץ תוך כדי תיאום מול כל משרדי הממשלה. בתום הדיון הועלתה הצעת החוק הממשלתית להצבעה ואושרה לקריאה שנייה ושלישית ברוב של שלושה חברי כנסת בעד (אמנון כהן, דב חנין ורונית תירוש) מול ח"כ אחד שהתנגד (ניצן הורוביץ).

הצעת החוק תעלה בקרוב לישיבת מליאה שתיקבע עוד במהלך פגרת הבחירות, וצפוי כי היא תאושר ותיכנס לספר החוקים.