בני ברק
בני ברק פלאש 90

בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק בסוף השבוע לטובת יורשי מייסד בית הכנסת 'הליגמן' השוכן ברח' רבי עקיבא בבני ברק, החפצים להופכו לבניין מגורים.

בכך נדחתה עמדת רב בית הכנסת, הרב אברהם ישעיהו קרליץ ועמותת בית הכנסת, שטענו כי העמותה הקיימת מהווה המשך לאגודה העותומאנית ויש לשמר את המקום כבית כנסת.

כאמור, בית המשפט דחה את עמדת המחזיקים בבית הכנסת. בראיית בית המשפט, עמותת בית הכנסת הנוכחית אינה המשך טבעי של האגודה העותומאנית.

בהחלטתו כתב השופט אבי זמיר כי "העובדה שנכס נועד לשמש כבית תפילה לשנים וקרוי על שמו של אדם - איננה מחייבת את המסקנה כי בעליו הועיד אותו להיות הקדש". בית המשפט אף חייבם בתשלום הוצאות משפטיות על סך 15 אלף שקלים.

על פי דיווחים שונים, שופט בית המשפט אף התבטא במילות זלזול כלפי הרב ניסים קרליץ שנקרא לתת את עדותו באחד הדיונים. "עם כל הכבוד לגילו המבוגר ולמעמדו, הוא מדקלם, הוא לא החלטי, הוא מבולבל, לא אקשיב לעדות הזאת. ניראה כי מישהו שם את הדברים בפיו", התבטא שופט בית המשפט המחוזי.