רגע לפני סגירת מנהלת 'תנופה'

במנהלת 'תנופה' עמלים בימים אלו על השלמת ההליכים לסגירת המנהלת בקיץ הקרוב. חלק מהוועדות ימשיכו לעבוד.

ישי קרוב , ו' בחשון תשע"ג

במנהלת תנופה האמונה על הטיפול במתיישבי גוש קטיף וצפון השומרון עמלים כעת, לאחר סיום החגים, על השלמת ההליכים הנובעים מהחלטת הממשלה לקראת סגירת המנהלה בקיץ הקרוב ומעבר למתכונת חדשה ומקיימים במקביל פגישות עם נציגי המתיישבים ועם ראשי הרשויות הקולטות בנושא זה.

במסגרת ההכנות אלו נפגשו השבוע ראשי המנהלה עם מספר ראשי מועצות אזוריות בהן הוקמו או מוקמים בימים אלה יישובי הקבע למפונים, ועדכנו אותם בדבר סגירת המנהלה בשנה הקרובה.

תוכנית העבודה שיוזמת מנהלת תנופה שמרגע סגירת מנהלת תנופה, תועבר האחריות על המתיישבים לידי הרשויות הקולטות, בכל הנושאים הקשורים להקמת הישובים החדשים נושאי חנוך ורווחה. הוועדות השונות ימשיכו את פעילותם בתוך משרד רה"מ כבעבר.

בפגישה סוכם כי המועצות הקולטות יכינו בחודשים הקרובים תכנית לקראת קבלת האחריות על המשפחות כאשר במקביל לכך תבנה תכנית במנהלה שתקיים את אותו הליך מהכיוון ההפוך, לקראת מסירת האחריות.

יו"ר מנהלת תנופה, הרב ד"ר אופיר כהן, אמר למשתתפים כי "אנחנו רואים במהלך הזה הזדמנות לשפר את תהליך בניית הישובים והזדמנות להיטיב עם האנשים. בימים האלה המנהלה עוברת למצב  הפעלה חדש-  מעבר לרשויות".

יחד עם זאת מציין כהן כי ועדות הזכאות והוועדה המיוחדת ימשיכו לפעול גם לאחר סגירת תנופה.

"חשוב להבין כי הפעם זה סופי, בסוף חודש יוני בשנה הקרובה תיסגר מנהלת 'תנופה' במתכונתה הנוכחית והאחריות על הטיפול במתיישבי גוש קטיף וצפון השומרון תועבר לידי הרשויות המוניציפאליות ומשרד רה"מ ", מדגיש הרב ד"ר אופיר כהן.