עד ר"ה. מעריב
עד ר"ה. מעריבפלאש 90

סגנית נשיאת בית המשפט המחוזי בתל-אביב, השופטת ורדה אלשיך, אישרה בצהרים (שלישי) לאחר דיון את העסקה למכירת עיתון מעריב לאיש העסקים שלמה בן-צבי.

על פי העסקה עיקר נכסי העיתון יימכרו למו"ל "מקור ראשון" שלמה בן-צבי, ואילו בית הדפוס יימכר ליזם הנדל"ן עמוס מימון. הסכום הכולל של העסקה הוא 145 מיליון שקל.

העסקה אושרה בכפוף להסכם הקיבוצי ההיסטורי שנחתם הלילה בין בן-צבי לבין ועד העובדים לאחר דיונים ממושכים. העובדים גם קיבלו התחייבויות מבן-צבי לקליטת עוד עובדים.

בהחלטה ציינה השופטת, "בנסיבות המקרה, הרי שאין לי אלא לברך על ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים, ולאשר את בקשת הנאמנים, בכל הנוגע לאישור הסכמי המכר".

עוד ציינה, "אכן, נתתי דעתי על כך, כי אין מדובר עדיין בהסדר נושים, אולם כפי שהעירו אף הנושים שהסתייגו מהקדמת המכר לעריכת האספות, הרי שסד הזמנים לא הותיר, בנסיבות המקרה, ברירה רבה מדי; זאת, מה גם שאף לו היה עסקינן בפירוק, ולא בהסדר, הרי שאף אז סביר היה להניח כי על בעלי התפקיד היה לנסות ולמכור את הנכסים למציע שהצעתו הגבוהה ביותר, בוודאי לא להמשיך להפעילם באורח גרעוני לתקופה ארוכה, או להניח להם לקרוס לחלוטין ולאבד את מירב ערכם".

נזכיר כי הבוקר הוצא העיתון 'מעריב' כשעמוד השער שלו לבן ובקשה מהאזרחים לרכוש את העיתון.

"העמוד שאתם מחזיקים בידכם הוא אכן העמוד הראשון של העיתון "מעריב", נכתב בהודעת העובדים, "הסיבה לכך שאלה פניו היא שבין ייחרץ דינו של העיתון וייקבע גורל עובדיו. ביום זה אנו חשים שסכנה גדולה עדיין מרחפת על עתידנו".

"אנחנו מנצלים את הבמה הזאת באופן יוצא דופן כדי לפנות אליכם במילים פשוטות: 64 שנים לאחר שנוסד ניצב "מעריב" מול המשבר הגדול בתולדותיו. במקום בו אלף מילים לא מספיקות ואף תמונה לא מסוגלת לספר את הסיפור, אולי עמוד אחד לבן יצליח להעביר את המסר: אנחנו רוצים להמשיך להיות מעריב", נכתב בהודעה.