הפרלמנט ההודי
הפרלמנט ההודיפלאש90

משרד התמ"ת קורא לחברות ישראליות המתעניינות בשווקי הודו וסין ומעוניינות לבסס את עצמן בשוק על ידי בניית נוכחות קבועה, לקבל מענקים מהמשרד.

בימים אלו, מפרסם המשרד קול קורא שלישי בנושא זה. המדובר בתכנית סיוע, שהתפרסמה בהוראת מנכ"ל עבור חברות ישראליות, ומטרתה להגדיל את מספר היצואנים הישראלים הפועלים בשווקי הודו וסין, להעמיק את נוכחותן ופעילותן של חברות ישראליות בשווקים אלה, להגביר את היקף היצוא, ולהרחיב את היקף הסחר עם מדינות אלה ועל ידי כך לחזק את התעשייה בישראל ולהקנות לה אפיקי צמיחה בני קיימא.

מהמשרד נמסר כי התכנית נועדה ליצור פעילות חדשה בשווקים אלה. לשם מימוש המטרה ולאור העלויות הכספיות הכרוכות במימוש תכנית שכזו, הוקמה תכנית מענקים אשר תסייע לחברות ישראליות במימון העלויות הכרוכות בכך.

חברות אשר בקשתן תאושר, תקבלנה מענקים בשיעור של חמישים אחוזים (50%) מסך ההוצאות שנועדו להקמת נציגות שיווקית במדינות היעד.

נועה אשר, מנהלת מחלקת כלי סיוע לתעשייה במינהל סחר חוץ, אומרת: "אנו רואים חשיבות רבה בפיתוח הפעילות מול השווקים המתפתחים במזרח, בדגש על הודו וסין, הצפויות להוות בשנים הקרובות שווקי יעד מרכזיים לפעילות עבור חברות ישראליות". 

ממינהל סחר חוץ במשרד התמ"ת נמסר עוד, כי עד כה במסגרת קולות קוראים קודמים הוגשו לתכנית 100 בקשות, מתוכן התקבלו 43. היקף המענקים במסגרת התכנית הגיע לכ-58 מיליון ש"ח לשלוש השנים הקרובות. מענק ממוצע שאושר לבקשה היה  1.3 מיליון ₪ .