חשש כבד. שמחון
חשש כבד. שמחוןפלאש 90

שר התמ"ת שלום שמחון, אימץ החלטת חברי וועדת האיתור למנות את מירון הכהן לתפקיד רשם האגודות השיתופיות במשרד התמ"ת.

בנימוקיה מפרטת הוועדה, כי "למר הכהן ניסיון עשיר בשירות המדינה, לרבות תקופת כהונה של כ-9 שנים בתפקיד היועץ המשפטי למשרד התעשייה והמסחר (ככינויו אז)".

"מכוח עיסוקיו בעבר, רכש עו"ד הכהן התנסות עשירה  ברגולציה,  בהליכי חקיקה וכמו כן ניסיון מקצועי בתחומים כלכליים רלוונטיים. כמו-כן, חברי הוועדה התרשמו כי יש לו ניסיון בהנעת תהליכים בשירות הציבורי, כנדרש לגבי המשרה דנן. בנוסף, הניסיון שרכש בעבודה מחוץ לשירות המדינה כמו גם לימודים במסגרת קרן וקסנר תורמים לכישוריו וליכולתו למלא תפקיד רשם האגודות השיתופיות", הוסיפה הועדה.

הרשם החדש יחליף בתפקידו את עו"ד אורי זליגמן הפורש לגמלת חובה. שר התמ"ת שמחון הביע את הערכתו הרבה לעו"ד זליגמן על עבודתו רבת השנים ופעילותו באיגוד השיתופי והבאתו למעמד שהוא נמצא בו כיום.