הרב נריה גוטל
הרב נריה גוטל יח"צ

הרב פרופ' נריה גוטל, נשיא מכללת אורות ישראל, אומר לערוץ 7, כי אין שום איסור לבחור נשים אם הן ראויות לחברות בכנסת. "כבר בימיו של הרב צבי יהודה, היו כמה חברות כנסת של הציונות הדתית, למיטב ידיעתי לא נשמעה הסתייגות".

לדבריו, אישה יכולה להביא זווית שונה וחשובה בפעילות הציבורית, זאת במידה שהיא מתנהלת על פי רוח התורה. "הדברים צריכים להיבחן על פי אמות מידה של צניעות ואין ספק שאם מאפשרים לנשותינו להיות במגזר הציבורי היישומי, הן יכולות לתרום בכישוריהן בצורה ברורה ולעיתים בזויות משלהן, וזה חשוב מאוד. נכון שהיו כמה יישובים שבהם היו חילוקי דעות באשר למינוי נשים לתפקידים ציבוריים, אבל יש לגיטימציה שזה טוב ומוצלח, כמובן כשזה נעשה בצניעות".

לדבריו, טועים אלה שמייחסים לרב קוק את הדעה שלנשים אסור לבחור לכנסת, "זו טעות רווחת, הרב הוציא בנושא הזה כרוז רק פעם אחת, בבחירות לכנסת הראשונה. אחרי שהוא הבין שהתפיסה האידיאלית והחזונית שלו לא באה לידי ביטוי מובהק והציבור שלנו עלול לצאת ניזוק, הוא כבר לא פרסם יותר כרוזים דומים. היום כולם מבינים שהשתנו הטבעים. הרמב"ם הרי כתב שאסור לנשים לצאת אל השוק יותר מפעמיים בחודש, היום מבינים שזה לא מבטא שום פריצות ולכן כולם מבינים שנשים יכולות לצאת לעבוד או לבחור".