לא רצויים בממשלה? ח"כים ערבים
לא רצויים בממשלה? ח"כים ערביםפלאש 90

מדד השלום של המכון הישראלי לדמוקרטיה לחודש אוקטובר מצא כי רוב ברור בציבור היהודי (57%) סבורים כי מבחינת האינטרסים של ישראל, עדיף שמועמד הרפובליקנים, מיט רומני ייבחר לנשיא הבא של ארה"ב.

רק 22% סבורים כך לגבי הנשיא המכהן – ברק אובמה. העדפה זו משקפת אל נכון את הנטייה הימנית הרווחת בציבור היהודי בתחום החוץ והביטחון (55.5% מגדירים עצמם כיום כימין או ימין מתון, 31% כמרכז, ורק 17% כשמאל או שמאל מתון).

בציבור הערבי יש העדפה ברורה לנשיא אובמה - 45% סבורים כי הוא טוב יותר מבחינת האינטרסים של ישראל ורק 15% סבורים כי רומני טוב יותר מבחינת האינטרסים של ישראל.

עוד עולה מהמדד, כי רוב בציבור היהודי (53%) מאמינים כי במהלך כהונתה של ממשלת נתניהו הנוכחית לא היו הזדמנויות לחידוש המשא ומתן עם הפלסטינים. כשליש חושבים שכן היו הזדמנויות כאלה. לעומת זאת בציבור הערבי התמונה הפוכה –  הרוב (59%) סבורים כי נתניהו החמיץ גם החמיץ הזדמנויות לשלום עם הפלסטינים בתקופת כהונתו זו.

מהמדד עולה עוד, כי רוב ניכר בציבור היהודי (64%) מתנגד להשתתפות של מפלגות ערביות בקואליציה שתקום לאחר הבחירות. בציבור הערבי, שלא במפתיע, יש רוב, אם כי לא גדול מאוד (56%) שהיו רוצים לראות מפלגות ערביות בקואליציה.

שאלה נוספת שהוצגה למרואיינים בחנה את מידת ההשתתפות בבחירות הקרובות. אם לשפוט על פי "הצהרת הכוונות" של המרואיינים בסקר הנוכחי, הרי שעם תחילתה של מערכת הבחירות לכנסת הבאה נראה ששיעור ההשתתפות בהצבעה יהיה גבוה מאוד הפעם: 90% מהיהודים אומרים שהם בטוחים (73%) או חושבים (17%) שיצביעו. ניתוח לפי גיל ולפי שיוך עצמי למחנה פוליטי לא הניב הבדלים מובהקים.

מידה נמוכה יותר של ביטחון קיימת בשאלה עבור מי יצביעו: רק 43% מהיהודים בטוחים כיום עבור מי יצביעו ועוד 31% די בטוחים בכך (סה"כ 74%).

מבין המרואיינים הערבים רק 47% אמרו שהם בטוחים או חושבים שילכו להצביע, 28% חושבים או בטוחים שלא ילכו להצביע ולשאר אין כרגע תשובה חד משמעית. לעומת זאת בין מי שחושבים או בטוחים שילכו להצביע - יש רוב ברור (65%) שהם בטוחים או חושבים שהם כבר יודעים עבור מי יצביעו.