ערכות להפקת חשמל מהשמש
ערכות להפקת חשמל מהשמש שחר אנרגיה

למרות הקשיים והעיכובים השונים שהתגלעו לאורך הדרך, פועל משרד האנרגיה והמים להשגת היעד הראשוני (יעד הביניים) לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בשנת 2015.

כך עולה מהצעת החלטה לקידום האנרגיות המתחדשות שגיבש משרד האנרגיה והמים והועברה היום להתייחסות משרדי הממשלה השונים. הצעת ההחלטה צפויה לעלות לדיון בוועדת השרים לאנרגיות מתחדשות שתתקיים באמצע חודש נובמבר ואשר נועדה לרתום את משרדי הממשלה הרלוונטיים, על מנת לקדם את הנושא.

על פי הערכות המשרד, צפוי המשק לעמוד בשנת 2015 בכ – 92% מיעד הביניים שנקבע בהחלטת הממשלה משנת 2009, זאת בעקבות הקמת מתקנים סולאריים נוספים.

על מנת לעמוד ביעד הסופי לשנת 2020, שעומד על ייצור חשמל של 10% מאנרגיות מתחדשות, משנה המשרד את תמהיל האנרגיות המתחדשות, באמצעות הסטת מכסות המיועדות לצורך ייצור חשמל מאנרגיית רוח למתקני ייצור חשמל מאנרגיית שמש.

בין השאר תדון ועדת השרים בשינוי תמהיל אנרגיות המתחדשות באמצעות הסטת מכסות המיועדות לייצור חשמל מאנרגיית רוח למתקני ייצור חשמל מאנרגיות שמש.  הוועדה תדון גם בקידום הקמת מתקני ביו-גז וביו- מסה באמצעות העברת תמיכות מהמשרד להגנת הסביבה לטיפול בפסולת, בין היתר באמצעות קרן הניקיון, וכן באמצעות קביעת תעריפים מתאימים.

עוד תדון הוועדה בקידום אישורי משרד הביטחון למתחמי ייצור חשמל באמצעות רוח, קידום מתקני ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות ביו"ש, מעקב ביצוע אחר מכרז אשלים, הקמת מתקני חשמל אשר יאפשרו ייצור חשמל לשימוש עצמי במסגרת הסדרת "מונה נטו" עד סוף שנת 2013.

כזכור, יעדי הממשלה לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות עודכנו במסגרת החלטת ממשלה מס' 4450 (חכ/176) מיום 29.01.2009, בה נקבע כי יעד הביניים לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות יעמוד על  5% בשנת 2014 ויעד מנחה לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בהיקף של 10% לשנת 2020.