הרב עמאר: להיזהר מירקות עלים עם ריסוס מזיק

הרב שלמה עמאר הוציא פסק הלכה הקורא להיזהר בקניית ירקות עלים שלא מפוקחים ע"י משרד הבריאות.

נתנאל כ"ץ , ט"ז בחשון תשע"ג

חסה
חסה
פלאש 90

הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני, הרב שלמה משה עמאר, הוציא היום (ה') פסק הלכה הקורא להיזהר בקניית ירקות עלים שלא מפוקחים ע"י משרד הבריאות ובעלי סכנה בריאותית לציבור.

לטענתו כמות הריסוס בירקות ה"מפוקחים" גבוהה ביותר מעל הכמות המותרת לפי תקן משרד הבריאות, וזאת לאור נתונים שהובאו לידיעתו ע"י חוקרים ומנהלי מעבדות ברי סמכא.

הנתונים מורים שבחלק מן החברות המתיימרות לשווק "עלי ירק" ללא חשש חרקים ותולעים, נעשה שימוש בחומרי הדברה אסורים, או לחלופין ריסוס במינון הגבוה בהרבה מן המותר, המסכן את בריאות הציבור בצורה ודאית.

מהנתונים עולה כי ישנם חומרים שאסור להשתמש בהם כלל לפי הוראות משרד הבריאות, ולמרות זאת המגדלים משתמשים בהם. נוסף על כך - ישנם חומרים שמותר להשתמש בהם בכמות קטנה, ובחברות הללו משתמשים בהם בכמות גדולה ומוגזמת מאד.

אחד המומחים הבכירים בתחום, הציג לרב עמאר נתוני מעבדה המוכיחים, כי "יש מגדלים המשתמשים בכמות של שמונה ועשרה פעמים מעל המותר, ויש דברים שהם מסוכנים ביותר לבריאות ואסור שיגעו במאכל כלל, ומגדלי ירקות אלו משתמשים בהם דרך קבע", אמר המומחה והוסיף כי ההדברה מעמידה את בריאותם של אוכלי הירקות בסכנה. כמו כן ציין כי יותר ויותר מחקרים בעולם מצביעים על הקשר בין מחלות כרוניות לחומרי הדברה מסוימים.

על כן - על הציבור לוודא ולדרוש שהסחורה המוצגת כמפוקחת לעניין חרקים ותולעים הינה גם מאושרת ומפוקחת ע"י משרד הבריאות, ולא ע"י גופים שאינם מקצועיים אשר לצערנו פועלים בשוק ומכשילים את הציבור.

"על בעלי הירקות מוטלת חובת ההוכחה להוכיח בבירור גמור את צדקת טענתם, ואין שום הצדקה שאנשים שנזהרים מאיסור תולעים וחרקים משלמים על זה במיטב כספם, ואף מיעוטי יכולת מקמצים מעיסתם וחוסכים מאכל מפיהם ומפי עולליהם, כדי להינצל מאיסורים חמורים, ויפלו בסכנות שהם חמורות יותר מן האיסורים", כותב הרב עמאר.

יחד עם זאת כתב הראשון לציון תשובה ארוכה ומפורטת המתייחסת לאופני בדיקת העלים והירקות במגזר הפרטי כדי להימנע מאכילת חרקים. כשמרביתה בנויה על אופני בדיקת הירקות וכיצד יש לנקותם ולבודקם כראוי מחשש תולעים. לדברי הרב, "העניין אפשרי בהחלט, וכפי שעשו בדורות שעברו אבותינו ואבות אבותינו".

הרב מסכם ומזהיר את הציבור: "הספקות מונחים לעיני כול, וכל איש יעשה בביתו כפי שנראה לו, או כפי אשר יורו לו רבותיו. ולעניין הכשרים ציבוריים הדבר נתון לשיקול דעתם של נותני ההכשר, כל אחד יבדוק עד היכן שידו מגעת ויורה הלכה כאשר נראה לו".

לטענתו הציבור צריך לדרוש ולוודא שהסחורה המוצגת מאושרת ומפוקחת ע"י משרד הבריאות, ולא ע"י גופים שאינם מקצועיים "אשר לצערנו פועלים בשוק ומכשילים את הציבור". הוא מסיים ומבקש מהציבור לפקוח עין.