מהיום: כשרות לעלי ירק - רק לאחר אישור בריאות

מחלקת אכיפת ההונאה בכשרות הודיעה היום כי תעודות כשרות למשווקי ירקות עלים, תוענקנה רק לחברות המפוקחות על ידי משרד הבריאות.

ישי קרוב , כ' בחשון תשע"ג

ירק עלים
ירק עלים
צילום: פלאש 90

הרבנות הראשית הודיעה הערב (שני) כי מבין חברות המשווקות עלי הירק ללא תולעים, תוענקנה תעודות כשרות רק לאלו הנמצאות תחת פיקוח של משרד הבריאות.

במכתב ששיגרה מחלקת אכיפת ההונאה בכשרות של הרבנות הראשית לישראל צויין כי "בעקבות הודעתו של הראשון לציון לפיה חלק ממגדלי עלי – הירק המפוקחים לעניין מניעת חרקים ותולעים, עושים שימוש בחומרי הדברה במינון הגבוה מן המותר או לחלופין בסוגי חומרי הדברה האסורים על פי תקני משרד הבריאות בשל נזקם הבריאותי, הוחלט לטפל בסוגיה זו ולהסדיר אותה על מנת למנוע פגיעה בציבור דורש הכשרות בארץ הואיל ו'חמירא סכנתא מאיסורא'".

"בהתאם לכך", הדגישה הרבנות במכתב, "אגף הכשרות הארצי, התבקש להנחות את נותני ההכשר לחברות מהסוג הנ"ל להתנות את מתן הכשרות אך ורק לחברות אשר תהיינה מפוקחות ע"י משרד הבריאות בדרך שתקבע, בין אם על ידי מעבדות ישירות של משרד הבריאות ובין אם ע"י מעבדות המאושרות על ידו כאמינות".

"יובהר בזאת, כי כל בתי האוכל והיצרנים המקבלים תעודות הכשר מאת הרבנויות המקומיות, לא ירכשו בשום אופן תוצרת בלתי מפוקחת הואיל ואין כל יכולת לבודקה במגזר הציבורי. לעת עתה, אין שינוי בהנחיות המחייבות לקלוט תוצרת מפוקחת בלבד".

"בד בבד, יערכו החברות השונות לפעול בהתאם להנחייה, כך שבשווקים יהיה ניתן לקלוט במהרה תוצרת מפוקחת לעניין חרקים ותולעים בליווי עינו הפקוחה של משרד הבריאות כל זאת לזיכוי הרבים".

"מפנייה שנערכה למשרד הבריאות עולה, כי תופעה זו מחוייבת בדיקה מייידית, מעמיקה ומקצועית, כך שבימים הקרובים ייקבעו נהלי עבודה בין אגף הכשרות הארצי ובין משרד הבריאות בהם יפורט נוהל הגשת בקשה לקבלת פיקוח בעניין זה".

עוד הודגש בהודעת הרבנות כי חברות אשר לא תעמודנה בתקן זה, תיפסלנה ע"י נותני ההכשר ואף יפורסמו על ידי מחלקת האונאה בכשרות, כך שלא יהיה ניתן לקלוט תוצרת מהם במקומות המושגחים על ידי הרבנויות המקומיות.