עד ר"ה. מעריב
עד ר"ה. מעריבפלאש 90

העסקה במסגרתה רכש איש העסקים ומו"ל "מקור ראשון" את השליטה בעיתון "מעריב", אשר אושרה על ידי השופטת ורדה אלשיך, מבוצעת היום (חמישי).

במהלך ביצוע העסקה פיטרו נאמני העיתון "מעריב", אשר הפעילו אותו במהלך תקופת ההקפאת ההליכים, את כלל עובדי העיתון, עובדי מנהלה ועיתונאים.

במהלך היום תשלים ההנהלה החדשה של העיתון 'מעריב' את קליטת 350 מעובדי המערכת בחברה החדשה שתוציא לאור את העיתון, ובה ישלוט שלמה בן צבי. 350 עובדי המערכת כוללים עיתונאים, עורכים, גרפיקאים ואנשי צוות.

מהחברה החדשה נמסר, כי "שדרת העורכים והכתבים המרכזיים נקלטה מחדש בחברה החדשה ותמשיך להוביל את העיתון מעריב, אתר האינטרנט NRG ואת רשת המקומונים והמגזינים שמוציא העיתון".

"מהלך קליטת העובדים נעשתה בהתאם להתחייבות של שלמה בן צבי לבית המשפט ולהסכמים שנחתמו. קליטת העובדים משלימה את המשך הוצאת העיתון בהתאם לסטנדרטים ולכללים הגבוהים שהמערכת הציבה לעצמה ובזכותה רכש העיתון מאות אלפי קוראים נאמנים בכל רחבי הארץ", מוסיפים בחברה.