המדינה לבג"ץ: לא קל לנסר בתים, מבקשים דחייה

המדינה פנתה היום (ה') לבית המשפט העליון בבקשה לדחות ב-60 יום את המועד האחרון שהציב בג"ץ לניסור הבתים.

עוזי ברוך - ערוץ 7 , כ"ג בחשון תשע"ג

שכונת האולפנה
שכונת האולפנה
ישי קרוב

פרקליטות המדינה פנתה היום (ה') לבית המשפט העליון בבקשה לדחות ב-60 יום את המועד האחרון שהציב בג"ץ לניסור הבתים.

לעיון בבקשת המדינה לחץ כאן

המדינה מנמקת את בקשתה ומציינת "תהליך תחילת העבודה לווה בחבלי לידה משמעותיים וזאת בשל חדשנותו של הפרויקט, מורכבותו ההנדסית וחוסר הניסיון בביצוע פרויקטים דומים. במסגרת זו נעשה ניסיון לבחון חלופה נוספת להעתקת המבנים בשלמותם, שלא באמצעות ניסורם. בדיקה שנערכה העלתה כי חלופה זו אינה ישימה הן מסיבות כלכליות והן בשל התנאים הטופוגרפיים".

עוד מנמקת המדינה "היבטי בטיחות שמלכתחילה נלקחו בחשבון הסתברו שמעוררים קשיים יותר משהוערך מלכתחילה וגם מטעם זה חל עיכוב בלוחות הזמנים. ונבהיר:  כבר מלכתחילה היה ידוע כי מדובר בסוג עבודה חריג, הטומן בחובו סיכונים בטיחותיים רבים, שמפאת חדשנותו של הפרויקט אין למשרד הביטחון ניסיון וידע בביצועו.  בנוסף לכך, התגלה במהלך העבודות כי המבנה לא נבנה בהתאם לתוכניות המקוריות אלא נבנה מבטון בלבד (ללא תוספת ברזל זיון), עובדה שלה משמעויות הנדסיות לביצוע העבודות, הן בהיבט הבטיחותי של הפירוק והן לעניין סבירות השימוש החוזר בחלקים המנוסרים".

המדינה מציינת כי "הצפי הוא כי תהליך העתקת הבנים יושלם עד ליום 15.1.13 "צפי זה מבוסס על  כך שתהליך ההעתקה מצוי בתנופה, לאחר חבלי הלידה המתוארים. כמו כן, הוא מגלם בתוכו גם שולי בטחון הנדרשים עקב עיכובים אפשריים הנובעים מהשפעת מזג האוויר  באזור, ובפרט רוח אשר עלולה להביא להפסקת הפעלת המנוף והעבודה על הפיגומים".

"הארכה זו נחוצה על מנת להגשים את המטרות שעמדו ביסוד ההחלטה להסיר את המבנים בדרך של העתקתם, ככל הניתן, כפי שפורטו בבקשת המדינה הקודמת. ונזכיר, החלטה זו, שהתקבלה משום נסיבות מיוחדות ויוצאות דופן. המשיבים יבקשו לחזור ולטעון כי ככלל, הדרג המדיני רשאי לקבוע כי הסרת המבנים תעשה בדרך כזו או אחרת, בשים לב למכלול השיקולים שעליהם הוא מופקד. הבחירה בדרך זו, חרף מורכבותה ההנדסית והלוגיסטית, נעשתה בשים לב לכך שהדבר יתרום תרומה מהותית לקיום פסק הדין בדרכי שלום, ולכך שביצוע התהליך יחל (כפי שאכן קרה בפועל) מיד לאחר פינוי המבנים מכל אדם וחפץ".