שלום שמחון
שלום שמחוןצילום: פלאש 90

שר התמ"ת, שלום שמחון (העצמאות), הודיע היום על הקדמת מועד פתיחתם של ארבעה מרכזי תעסוקה חדשים ביישובי הבדואים בנגב, משנת 2014 לשנת 2013.

במסגרת טקס פתיחה חגיגי של מרכז מורשת תרבות בדואי ומעון חדש בתל שבע, אמר השר שמחון כי במסגרת תוכנית "ריאן" (=אדמה פוריה) כבר הקים משרד התמ"ת 2 מרכזים בחורה ובשגב שלום ושלוחה בעיר הבדואית רהט.

מרכזים נוספים יוקמו ביישובים תל שבע, לקייה, כסייפה וערערה.

בשל הצלחת המרכזים הקיימים וההכרה בחשיבותם התקבלה החלטה במשרד התמ"ת להקדים את פתיחת 4 מרכזי התעסוקה החדשים. "משרד התמ"ת רואה בשילובה של אוכלוסיית הבדואים בנגב בשוק העבודה יעד לאומי ממדרגה ראשונה. המשרד משקיע מאמץ גדול במיוחד בעידוד נשים במגזר הבדואי להשתלב במעגל העבודה", אמר שמחון.

מרכזי התעסוקה בנגב יהיו אחראים לכל נושאי התעסוקה של האוכלוסייה הבדואית בנגב המתגוררת ב-7 יישובי הקבע ובמועצה האזורית אבו-בסמה. המרכזים מיועדים לפעול תוך שיתופי פעולה עם כלל הגורמים האזוריים והארציים הרלוונטיים: מנהלות תעשיה, אקדמיה, מוסדות חינוך, גופי מימון ותכנון אורבאני וארגונים נוספים.

תפקיד המרכז הינו לקדם את סוגיית התעסוקה של הבדואים בנגב על כל היבטיה, מקידום מדיניות ממלכתית והסרת חסמים ועד לטיפול בפרט מחפש העבודה. הנחת היסוד היא שרק לפעולה סינרגטית וכוללת יש סיכוי להביא לשינוי משמעותי, מתמשך ובר קיימא.  

יעדי המרכזים: הגדלת מספר הבדווים המשתלבים בעבודה שכירה ובעסקים עצמאיים, שיפור המסוגלות התעסוקתית של בדווים להשתלב בעולם התעסוקה, הגדלת פוטנציאל ההכנסה של יחידים ומשפחות בדוויות, שיפור יכולת ההתמודדות של המשפחות והישובים לטפל בסוגיות תעסוקה והגדלת היצע העבודה השכירה עבור האוכלוסייה הבדווית, במיוחד אצל מעסיקים מחוץ למגזר.

מלשכת הממונה על התעסוקה במשרד התמ"ת נמסר כי "מרכזי התעסוקה 'ריאן' לחברה הבדואית הינם חלק ממכלול הכלים שמעמיד משרד התמ"ת לטובת השגת יעדי הממשלה. המרכזים יפעלו לגיוס הקהילה הבדווית על כל גווניה, מרכיביה ומסגרותיה, יצירת מנגנוני עבודה עם רשויות ממלכתיות וארגונים מקומיים העוסקים בתעסוקה במרחב הנגב, יצירת שיתופי פעולה עם מעסיקים להגדלת היצע התעסוקה עבור האוכלוסייה הבדווית והסרת חסמים לטובת שיפור פוטנציאל התעסוקה השכירה והעצמאית".