ממוחה מה-FBI קבע כי טביעות האצבע על בגדיה של תאיר ראדה, לא שייכות לרוצח שהואשם, רומן זדורוב. כך דווח הערב בחדשות 2.

הודאתו של זדורוב ברצח, יחד עם שחזור הרצח ותיעוד במצלמות המשטרה, הם שהביאו להרשעתו. אך פרט לאלה, תיק החקירה לא כלל ראיות נוספות כדוגמת דנ"א, רוק ושיער, שיש בכוחן לקבוע באופן ודאי את זהות הרוצח.

למרות זאת, קבע המומחה של המשטרה לזיהוי פלילי, רב-פקד ירון שור, כי ישנה התאמה בסבירות גבוהה ביותר בין עקבות הנעליים של זדורוב, לבין הסימנים שנמצאו על המכנסיים של תאיר ז"ל.

על-פי הדיווח הערב, התפנית בפרשה התרחשה בחודשים האחרונים, עם הגעתו לארץ של מומחה מה-FBI האמריקאי. המומחה בחן את הממצאים שנמצאו על בגדיה של תאיר וקבע כי לא ניתן לקבוע לפיהם שאכן מדובר בעקבות של זדורוב - ובכלל לא מדובר בטביעות של נעליים.

חוות הדעת הדרמטית תועבר לעיון בית המשפט העליון, לאחר שבערכאה הקודמת בה הורשע זדורוב, הגיש צוות ההגנה ממצאים אחרים. 

תאיר ראדה נרצחה בדצמבר 2006. גופתה נמצאה בתא שירותים בבית הספר "נופי גולן" שבו למדה, כשעליה חתכים רבים וחבלות שהצביעו על אלימות קשה שהופעלה נגדה.

רומן זדורוב, פועל בניין שעבד בבית הספר בו למדה תאיר, טען כי נאלץ להודות בעקבות לחצים כבדים שהופעלו עליו. בספטמבר 2010 הוא הורשע ונשלח למאסר עולם.