ביהמ"ש: אין לברכה חסינות מעבירת תקיפה

בית משפט השלום בת"א קבע כי אין לח"כ מוחמד ברכה חסינות מהותית בכל הנוגע לעבירה של תקיפת מפגין שהתבטא בבוטות נגד אורי אבנרי.

נתנאל כ"ץ , ד' בכסלו תשע"ג

מאיים. ברכה
מאיים. ברכה
פלאש 90

שופט בית משפט השלום בת"א, דניאל בארי, קבע היום (ראשון) כי לח"כ מוחמד ברכה לא עומדת החסינות המהותית בכל הנוגע לעבירה של תקיפת מפגין שהתבטא בבוטות נגד אורי אבנרי.

כתוצאה מכך דחה השופט בארי את בקשת סנגורו של ח"כ ברכה לדחות את כתב האישום בשלב זה, עוד טרם שמיעת הראיות נגדו.

"יתכנו מקרים חריגים בהם גם ביצוע עבירות תקיפה יצדיקו קביעה כי הן חוסות תחת כנפי החסינות המהותית", ציין השופט, "במקרה זה מדובר במעשה אלימות שבוצע לכאורה כלפי אדם עומד שהכעיס את התוקף כיוון שהשמיע דברים בוטים כלפי מפגין אחר".

לדברי השופט, "אין חולק כי כל אדם זכאי להביע עמדותיו ולעיתיים להביע אותם בצורה בוטה . יחד עם זאת רצוי לשמור על רמה מתקבלת של תרבות בשיח הציבורי ולהימנע מביטויים כגון "בוגד" או "מגעיל". אין באמור לעיל כדי להצדיק אלימות כלשהי כלפי המביע דעתו באופן בלתי ראוי".

לאחר שבחנתי את הראיות שהוגשו עד השלב הזה של הדיון, לא מצאתי כי יש הצדקה לקבוע כי במקרה זה חלה החסינות המהותית", קבע השופט.

באשר לטענת "זוטי דברים" שהעלה הסנגור, השופט בארי קבע, כי "יש מקום לבחון אותה בסיום פרשת ההגנה ולאחר שיקבעו העובדות הסופיות. יתכן שהממצאים הסופיים יצדיקו קביעה כי מדובר ב"זוטי דברים" ואולי אף כי מדובר במקרה חריג שמצדיק לקבוע שהחסינות המהותית חלה".

"באשר לטענות של הגנה מן הצדק בכל הקשור למחדלי החקירה , התמשכות ההליכים ואכיפה בררנית, החלטתי בשלב זה לדחות טענות אלה", הוסיף השופט