חנוכת האנדרטה
חנוכת האנדרטה ראש פינה

הנוסעים בכביש הישן לצפת מכירים את האנדרטה, בצורת האות "ל", אשר נמצאת בצד הדרך. שנים רבות עמד המקום בשיממונו. לאחרונה, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, באמצעות הרשות לפיתוח הגליל והמועצה לשימור אתרים, שיפצו את המקום, הכשירו אזורי חניה, והעמידו אבן זיכרון, מעבר לכביש, במצפור המשקיף על נופי הסביבה.

במקום זה, לפני כ – 74 שנים, ניסו שלמה בן יוסף וחבריו, אברה שיין ושלום זורב'ין, חברי פלוגת בית"ר בראש פנה, לפגוע באוטובוס ערבי, כתגובה לפיגועים כנגד כלי רכב יהודיים, פיגועים בהם נורו הגברים והנשים נאנסו ונרצחו באכזריות. פעולתם כשלה, והם נלכדו על ידי המשטרה הבריטית, לאחר שהסתתר בחורבה באזור. הם הואשמו בעבירות, אשר העונש עליהן, על פי החוק המנדטורי, היה גזר דין מוות. שלמה בן יוסף סירב לכל הנסיונות לבקש חנינה עבורו, הועלה לגרדום בכלא עכו בתאריך 29.6.1938, והפך בכך להרוג המלכות הראשון בעת החדשה. מותו עורר סערה בישוב היהודי בארץ. ראש תנועת בית"ר, זאב ז'בוטינסקי, אישר את הפעולה בדיעבד.

במעמד ראשי הרשויות של ראש פנה, צפת וחצור הגלילית, ותיקי האצ"ל, אנשי הרשות לפיתוח הגליל ונציגי המועצה לשימור אתרים, חנך המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח הנגב והגליל, מר סילבן שלום, את האנדרטה המשופצת לזכרו של שלמה בן יוסף, בכביש ראש פנה – צפת.

המשרד לפיתוח הנגב וגליל לקח על עצמו את המשימה להפוך את האנדרטה העזובה לאתר מורשת, מקום שבו ניתן יהיה ללמוד על גבורתם ועוז רוחם של לוחמי האצ"ל וחברי פלוגת בית"ר. הרשות לפיתוח הגליל נרתמה לנושא, ובסיוע המועצה לשימור אתרים, שיפצה את האנדרטה עצמה, הכשירה את האזור מסביב לה ומקומות חניה, והעמידה אבן זיכרון במצפור הנוף אשר מעבר לכביש.

בדבריו, ציין השר כי ההיסטוריה ההתיישבותית של העם היהודי בארץ ישראל מתחילה עוד קודם לקום המדינה, ובזכות אנשי חזון ומעש, כדוגמת שלמה בן יוסף, יש לנו כיום מדינה, יש לנו צבא חזק, ולעם היהודי יש עוגן ושורש אחרי אלפיים שנות גלות ונדודים. הוא ציין שאל לנו לשכוח כי מדינת ישראל מסוגלת להגן על תושביה גם למול האיומים שמסביב. השר הדגיש את חשיבות השמירה על המורשת, הן של ההתיישבות החדשה, והן של ההתיישבות היהודית העתיקה בארץ.

ראש עירית צפת, מר אילן שוחט, אשר האנדרטה מצויה בשטח השיפוט שלו, אמר כי יתייעץ עם ראשי הרשויות הנוספים וביחד יחליטו על בית ספר אשר יאמץ את המקום וידאג לטיפוחו. הטקס הסתיים בשירת שיר בית"ר, אותו שיר אשר מילותיו ליוו את שלמה בן יוסף בדרכו לגרדום.