חוששים מביקורת? וינשטיין
חוששים מביקורת? וינשטייןפלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה פרסם, כחלק מההיערכות לבחירות, קובץ מיוחד של הנחיות היועץ המשפטי לממשלה משנים קודמות, אשר מנחות את השרים בנוגע להתנהלות בתקופת ערב בחירות.

הקובץ עוסק בין השאר במינויים בתקופת בחירות, ובו נקבע כי "יש, ככלל, להימנע מאיוש משרות בכירות באמצעות ועדות איתור. כלל זה יחול גם על ועדות איתור שהחלו בפעילותן קודם לתקופת הבחירות אך הליך המינוי טרם הושלם. בהתאם לכך תוקפא פעילותן של ועדות האיתור הקיימות ולא ימונו ועדות איתור חדשות, אלא בכפוף להנחייה זו. הוראות אלה יחולו גם כאשר הליך ועדת האיתור אינו מתחייב על פי חוק או החלטת ממשלה".

עם זאת, "ככל שקיימת חיוניות באיוש מיידי של המשרה, ולא ניתן למצוא לכך פתרון סביר והולם אחר, כגון ע"י מינוי ממלא מקום, ניתן לקיים את הליכי ועדת האיתור אם אישר זאת נציב שירות המדינה בהחלטה מנומקת".

בנוסף עוסק קובץ הנהלים בהגבלת הפעילות המפלגתית בלשכותיהם של השרים, ובאיסור על קיום תעמולת בחירות תוך שימוש בכספי גוף מבוקר באמצעות ערכית סקרים או אירועים על ידי משרדי הממשלה בתקופת הבחירות.

עוד עוסק קובץ הנהלים באיסור על פעילות מפלגתית של עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות, בהבטחות לחלוקת הטבות או הקצאת תקציבים במהלך סיורי בחירות שעורכים שרים, איסור על הבטחת משרות כחלק מהסכמים פוליטיים, והנחיות בנוגע לשימוש ראש הממשלה במסוק צבאי לצרכים פוליטיים.