שופטי בג"ץ. ייצוג לנשים בוועדה
שופטי בג"ץ. ייצוג לנשים בוועדהפלאש 90

"בכוונת היועץ המשפטי לממשלה להנחות את הממשלה החדשה שתבחר כאשר זו תידרש לבחור נציג חדש לוועדה, כי יהא עליה לשקול בין יתר השיקולים את שיקול הייצוג ההולם לנשים".

את הדברים האמורים מסרה היום (ה') פרקליטות המדינה בדבריה לבג"ץ בעקבות שתי עתירות שהוגשו בדבר "אי יצוג נשים בוועדה למינוי דיינים".

המדינה הוסיפה וכתבה בתשובתה כי "באופן דומה, היועץ המשפטי לממשלה סבור כי לנוכח חשיבות עקרון השוויון וחובת הייצוג ההולם, מן הראוי כי הכנסת כגוף אשר באפשרותו למנות אישה כנציגה לוועדה לבחירת דיינים, תבחן אם אין מקום לתיקון תקנון הכנסת, על מנת לסייע בהגשמת חובת הייצוג ההולם".

בנוגע לכינוס הוועדה נכתב כי "לנוכח מכלול הנסיבות, מודיעים המשיבים, כי אין בכוונת שר המשפטים לפעול לכינוס הוועדה לבחירת דיינים עד שיקבע הרכבה החדש לאחר הבחירות לכנסת ה-19".