מרגל? עזמי בשארה
מרגל? עזמי בשארהפלאש 90

בקשה למניעת השתתפותה של מפלגת בל"ד – ברית לאומית דמוקרטית בבחירות לכנסת ה-19 הוגשה ביום חמישי האחרון לוועדת הבחירות המרכזית.

הבקשה הוגשה על ידי ח"כ דוד רותם ואחרים. הפונים מבקשים לפסול את מפלגת בל"ד – ברית לאומית דמוקרטית על פי סעיף 7(א) לחוק יסוד: הכנסת.

הסעיף קובע, כי "רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם מועמד לבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של אדם לפי הענין, במפורש או במשתמע אחד מאלה: 1. שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. 2. הסתה לגזענות. 3. תמיכה במאבק מזויין, של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל".

הבקשה תידון בפני מליאת ועדת הבחירות המרכזית, אך טרם נקבע מועד לדיון.

נציין כי בבקשה שוטחים ח"כ רותם ושותפיו לבקשה שורה של טענות, ובין השאר מזכירים את מקרה ח"כ עזמי בשארה, אשר ריצתו לכנסת אושרה על ידי בית המשפט העליון אך לבסוף נמלט מהארץ לאחר שנחשד בעבירות בטחוניות.

לטענת העותרים, מפלגת בל"ד בה היה חבר בשארה מעולם לא התנערה ממעשיו ואף קשורה, כפי שנקבע בעבר, לארגון הטרור החזית העממית, ועל כן יש להסיר את "הכשל החיסוני הנרכש" המאפשר התמודדות המפלגה בבחירות.