כולם אשמים. ישיבת הממשלה
כולם אשמים. ישיבת הממשלהפלאש 90

הממשלה פרסמה החלטה מס' 5268 המאפשרת לכל אדם להשתמש, בחינם, בתצלומי סטילס אשר מצויים באתרי האינטרנט של משרדי הממשלה, ואשר זכות היוצרים בהם שייכת במלואה למדינה.

ההחלטה, אשר קודמה ורוכזה על-ידי מחלקת יעוץ וחקיקה (אזרחי) במשרד המשפטים, ואשר הוגשה על-ידי שר המשפטים, מתירה העתקה, הפצה והתאמה של תצלומים אלה למדיות ולפורמטים אחרים. כן מתירה ההחלטה שימוש מסחרי בתצלומים, בכפוף לתנאים שייקבע כל משרד ממשלתי.

מטרתה של החלטה זו, שבסיסה בהסכמה רחבה בין משרדי הממשלה היא לאפשר לציבור להשתמש ולהפיץ בחינם תצלומים של משרדי הממשלה לכל מטרה שיימצא לנכון, ובפרט למטרות חינוך, הסברה ועוד.

ההחלטה צפויה להקל על הציבור ועל משתמשים נוספים (כגון עיתונאים) משום שהיא יוצרת וודאות בנוגע לשימושים המותרים בתצלומים, וכן לעודד מטרות חברתיות בהן רואה הממשלה חשיבות עליונה כגון הסברה, חינוך, וחיזוק הזיקה הערכית וההיסטורית למדינה. רקע ברשות משרדי הממשלה השונים תצלומים רבים אשר זכויות היוצרים בהם שייכות במלואן למדינת ישראל. חלק מהתצלומים מועלים לאתרי האינטרנט של משרדי הממשלה.

בתום מהלך רחב היקף של תיאום בין משרדי הממשלה בעניין, אשר רוכז וקודם על-ידי מחלקת יעוץ וחקיקה (אזרחי) במשרד המשפטים, ואשר החל על רקע הצעת החוק הפרטית מס' 2273/18 של ח"כ מאיר שטרית, החליטה הממשלה להתיר לציבור להשתמש שימוש חופשי ובחינם בתצלומים אלה. על פי החלטת הממשלה, התצלומים יינתנו להעתקה, להפצה ולהתאמה למדיות ולפורמטים אחרים בחינם, על- ידי כך שהדבר יותר במפורש בתנאי-השימוש באתריהם של משרדי הממשלה.

לעניין שימוש מסחרי, רשאי כל משרד ממשלתי לקבוע מגבלות לשימוש. סילוף, פגימה או פעולות אחרות העלולות לפגוע ביוצר המקורי או במדינה, וכן הענקת רישיון-משנה ביצירה יהיו אסורות.

תנאי-השימוש מטרתם, בין היתר, להתיר לציבור להעלות תצלומים אשר פורסמו באתרי משרדי הממשלה לפלטפורמות מקוונות אלה ואחרות למען קידום ההסברה, החינוך וכו'.

יצוין, כי מאחר שההחלטה כפופה לדיני זכויות היוצרים, הרי שהיא אינה גורעת מעשיית כל שימוש בתצלום המותר על-פי חוק זכות יוצרים, ובכלל זה שימוש הוגן, והיא באה להוסיף על כך.