שטח הפקר? הר הבית
שטח הפקר? הר הביתיהודה גליק

דו"ח חמור ביותר על המתרחש בהר הבית מנפיק היום הארכיאולוג וחוקר הר הבית צחי צווייג-דבירה. על פי הדו"ח בניגוד להוראות בג"ץ ממשיך הוואקף בהרס מאסיבי של עתיקות במתחם הר הבית.

ביומן ערוץ 7 שוחחנו עם צווייג-דבירה על הדו"ח ועל הממצאים האחרונים המתגלים בו.

בראשית דבריו מספר דבירה כי עד כה האמין או שרצה להאמין שרשות העתיקות פועלת להגברת האכיפה במתחם הר הבית, אך התברר לו כעת כי ידיה של הרשות כבולות והיא אינה יכולה לפעול, גם לא לאכוף את החוק ואת הנחיות בג"ץ. להערכתו גורם כלשהו במשרד ראש הממשלה הוא המונע אכיפה שכזו. הוא מזכיר כי כל אכיפה מסוג זה שלמעשה מגבירה את האחיזה הריבונית של ישראל בהר הבית זקוקה לאישור משרד ראש הממשלה והעומד בראשו, ומשום כך להערכתו האחריות להפקרות שבהר מצויה לפתחו של ראש הממשלה.

דבירה מספר על ממצאים אותם גילה בביקורו במקום ביממה האחרונה. באזור המזרחי של הר הבית קיים מערום עפר ועתיקות הנראה כמזבלה. בשנת 2004 הורה בג"ץ בפסיקתו בעתירת הועד למניעת הרס עתיקות בהר הבית, עתירה לה הצטרף גם הוא עצמו, כי אין לפנות ולהעביר את העפר שבערימה זו למקום אחר עד שלא יתברר מה תכולתה. על פי הנחיית בג"ץ במידה וירצה מישהו להזיז את הערימה עליו יהיה להודיע על כך 30 יום מראש על מנת שניתן יהיה לעתור נגד הפעולה. זאת לאחר שעצם החפירה שבוצעה במקום כדי להוציא את העפר בוצעה בברוטאליות שהרסה והשמידה עתיקות שבמקום.

על אף הוראה זו של בג"ץ תיעד דבירה עצמו אתמול פעילות של הוואקף להעברת העפר והממצאים שבמקום, וזאת ללא פיקוח של אי מי מרשות העתיקות, על אף שלהערכתו ביצוע ההעברה תואם עם הרשות.

על חשיבות הממצאים שבמערום העפר מספר דבירה כי עפר דומה שהוצא בשנת 99' מסונן על ידו ועל ידי אחרים מזה שמונה שנים ומנפיק עשרות אלפי ממצאים ארכיאולוגיים חשובים מאין כמותם. בין השאר כלולים בממצאים אלה חותמים עם שמות של כוהנים המוזכרים בספר ירמיהו, שרידי הרחבה שהקיפה את בית המקד וממצאים נוספים מתקופות שונות בהם גם מסמרי פרסה וראשי חיצים של המסדר הטמפלרי שמיקם את סוסיו במתחם אורוות שלמה, וכן גם ממצאים מהתקופה האסלאמית. מתברר שכאשר הוואקף הורס עתיקות הוא לוקח איתו למבצע ההרס גם ממצאים אסלאמיים.

לדברי דבירה מדי יום מוצאים הוא ושאר המסננים שבמקום עשרות פריטים בערימת העפר המדוברת. בערימה שבג"ץ אסר להזיזה  קיימים פריטים לא פחותים לא בכמותם ולא באיכותם.

בדבריו מציין דבירה כי גם את הקורות המתוארכות ברובן לימי ראשית האסלאם לא משמר הוואקף, ואינו מוכן לקבל הנחיות גם מהירדנים המממנים אותו בנוגע אליהם. על קורות אלה הוא מספר כי קורות בודדות מבין הקורות הללו מתוארכות לימי בית שני וקורה אחת שדגימה ממנה נלקחה לבדיקה על ידי רשות העתיקות היא קורת ברוש מתקופת הבית ראשון. גם קורות אלו זוכות ליחס מחפיר מצידו של הוואקף שאף אינו מניח עליהן פיסת פלסטיק שתגן עליהן מפני הגשם. דבירה מציין שקורות שכאלה יכולות להשתמר תקופה ארוכה רק אם הן מצויות בתנאי יובש, אך כעת הן תחת גשמים ופגעי מזג אוויר וללא הגנה.

בדו"ח שלו מתאר דבירה ומציג צילום של שקי עתיקות המונחים במערום ללא פיקוח וללא שימור, כאשר מתוך אחד מהם מבצבץ קנקן שלם מתקופת בית שני. לדבריו ניסיון העבר מביא אותו לזיהוי מרחוק של עתיקות שלמות, כך שהוא מסוגל לתארך את הכד על פי מראהו.

דבירה מציין בדבריו כי חשיפה של כלי שלם שכזה יכולה הייתה להתבצע רק לאחר חפירה עמוקה של העפר שכן הוא לא היה מחזיק מעמד ללא כיסוי גבוה של אדמה, והמסקנה העולה מכך היא שהחפירה וההרס שביצע הוואקף במקום בוצעו לעומק רב.

הוא ממשיך ומספר כי את פעילות ההרס אתמול ביצעו אנשי הוואקף בשעה בה לא היו מבקרים במתחם ההר, וכאמור לא היה במקום פיקוח של אנשי רשות העתיקות. הוא עצמו לא יכול היה להיכנס עד למקום באותה שעה אך תיעד את האירוע מתצפית שביצע מהר הזיתים.

באשר לסיכוי שממשלת ישראל תקיים מו"מ כלשהו עם אנשי הוואקף במגמה להגיע לשיתוף פעולה דבירה נשמע סקפטי למדי. הוא מזכיר את הסירוב של הוואקף לקבל תכתיבים גם מהירדנים, כך שמול ריבונות ישראלית הסירוב צפוי להיות תקיף אף יותר. לעומת זאת הוא קובע כי את הריבונות יש לאכוף כמו גם את החוק ומבלי לקיים מו"מ להבהיר לאנשי הוואקף כי דבר לא יוזז במתחם ההר ללא פיקוח ואישור. "את הריבונות יש לאכוף", הוא קובע.

 

תצלומים מתוך הדו"ח של דבירה: