מאסר על תנאי למעליב הרב וייס

הרב אליצור סגל, אשר הורשע בהעלבת הרבצ"ר לשעבר, ישלם לרב וייס פיצוי בסך 4,000 ש"ח וקנס בסך 3,000 ש"ח לקופת המדינה.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ח בטבת תשע"ג

הרב וייס
הרב וייס
דובר צה"ל

שופטת בית משפט השלום בירושלים, אילתה זיסקינד, גזרה על הרב אליצור סגל שהורשע בהעלבת הרבצ"ר לשעבר, הרב ישראל וייס, עונש של 6 חודשי מאסר על תנאי.

בנוסף ישלם הרב סגל פיצוי בסך 4,000 ש"ח לרב ישראל וייס וקנס בסך 3,000 ש"ח לקופת המדינה.

בא כוחו של הרב סגל, עו"ד יצחק בם, אמר בעקבות גזר הדין כי "מן הראוי לתרגם את גזר הדין לפרסית מכיוון שכל ההליך הזה איננו הולם מדינה המתיימרת להיות דמוקרטית".

נזכיר כי לאחרונה הרשיעה השופטת את הרב אליצור סגל בעבירה של "העלבת עובד ציבור" בעקבות מאמר שפרסם באתר "מנהיגות יהודית" נגד הרב הצבאי הראשי דאז, הרב ישראל וייס.

במאמר שפורסם תחת הכותרת "רבצ"ר מטעם" ערב תכנית ההתנתקות פרס הרב סגל שורה של טענות כלפי הרב וייס, אותן סיכם בפסקה אחת בוטה במיוחד.

"נסכם אם כן את קווי דמותו של הרב הצבאי הראשי: מסייע לרצח - איסור סקילה, מסייע לגילוי עריות - איסור ייהרג ובל יעבור, מסייע לחילול שבת - איסור סקילה, מסייע לביטול מצוות יישוב הארץ השקולה ככל התורה כולה. די בזה ואין צורך להשלים את דמותו", נאמר במאמר.

השופטת קבעה, כי למרות הצורך להיזהר בכל הנוגע לעבירות המגבילות את חופש הביטוי, הרי שבמקרה זה יש להרשיע את הרב סגל בעבירה של העלבת עובד ציבור.

"גם ללא הוכחת קשר ישיר בין המאמר שפרסם הנאשם לבין הפגיעה במעמדו של הרב הצבאי הראשי, ניתן לקבוע בוודאות כי הביטויים בהם נקט הנאשם, מסכנים את תפקודו של מוסד הרבנות הצבאית בכלל, והרב הצבאי הראשי בפרט, בוודאות קרובה", ציינה השופטת זיסקינד.

השופטת הוסיפה, כי "לו היה רוצה הנאשם (הרב סגל - ש.פ) באמת ובתמים לתקן את הליקויים עליהם הצביע במאמרו, טוב היה עושה אילו היה פונה בדרכים המקובלות לרבנות הצבאית, ולרב הצבאי הראשי בעצמו, ומתריע על הליקויים. פרסום המאמר בתפוצה רחבה תוך שימוש בביטויים קשים ופוגעניים מאין כמותם, יש בהם ללמד כי כוונת הנאשם הייתה לפגוע ברב הצבאי הראשי ולא להעביר ביקורת עניינית גרידא".