עד ר"ה. מעריב
עד ר"ה. מעריבפלאש 90

סגנית נשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופטת ורדה אלשיך, פרסמה החלטה בה היא מזהירה את רוכש "מעריב", שלמה בן צבי, כי אם לא יעמוד בהתחייבויותיו הוא עלול לאבד את השליטה בעיתון.

אלשיך כתבה בהחלטה, כי "הועלו בפני מספר טענות קשות ביותר מטעם עובדי מעריב כנגד הרוכש, בעניין הפרת הבנות והסכמות, בעיקר בכל הנוגע להמשך העסקת עובדים בכמות שהוסכמה בין הצדדים, טרם שנתנו העובדים את הסכמתם להצעתו של מר בן צבי".

לאור הדברים הללו הבהיר אלשיך לבן צבי כי קיום התחייבויותיו לעובדים אינו דבר של מה בכך אלא חלק יסודי מהסכם הרכישה, אשר יכול להתבטל במידה שלא יגיע להסכם ראוי מול עובדי העיתון.

"התנאי של העסקת עובדים, כמו גם תנאים אחרים הקשורים להמשך הפעלת העיתון ככזה, לא היו בגדר "מצוות אנשים מלומדה", שניתן לחתום עליה היום, ולזנוח אותה למחרת. עניין לנו בתנאי יסודי שעמד בבסיס ההחלטה לאפשר את הקפאת ההליכים, ואת ההליכים הנוספים בעניין קבוצת מעריב", הבהירה השופטת.

לדבריה, "היה ואכן יוכח בהמשך (ואין אני נדרשת להכריע בכך סופית עתה) כי הרוכש הפר את התנאים דנן, הרי הוא חשוף, ככל מפר חוזה, הן לסעד אפשרי של ביטול (מה שיוביל לקיום התמחרות חדשה וחיפוש מציעים אחרים), והן לסעדים נלווים כגון חילוט ערבויות ומהלכים דומים".

מנגד מציינת גם השופטת, כי החשש שמהלך כזה יגזור גזר דין מוות על העיתון איננו חשש של מה בכך, ועל כן היא מאמינה שהעובדים גם הם מעוניינים בהמשך המו"מ ובהגעה להסכמות.