עשרות חרדים לשירות האזרחי
עשרות חרדים לשירות האזרחיפלאש 90

עשרות חרדים יצטרפו ביום ראשון הקרוב לשירות האזרחי. מדובר בגיוס ראשון מאז ביטולו של חוק טל והחלטת הממשלה על 'שירות אזרחי משמר'.

במהלך היום יקבלו המצטרפים החדשים הכוונה לשירות בנהלים שקשורים לשירות האזרחי, פירוט מסלולי ההתנדבות וחובות וזכויות במהלך השירות.

השר דניאל הרשקוביץ, הממונה על השירות האזרחי לאומי ומנכ"ל מנהלת השירות האזרחי-לאומי, שר-שלום ג'רבי, ישתתפו גם הם במעמד הגיוס, ישוחחו עם המצטרפים החדשים ויברכו אותם.

כאמור, המתנדבים החדשים שיתגייסו יצורפו למסלול 'שירות אזרחי משמר' עליו החליטה הממשלה לפני מספר שבועות. במסגרת המסלול כ- 1,300 אברכים יגויסו לשירות האזרחי המשמר זאת עד אוגוסט הקרוב או עד להסדרה של הסוגיה בחוק על ידי הכנסת.

כל המתנדבים שישלימו את תקופת השירות יקבלו פטור מהשירות הצבאי ויהיו זכאים למענק שחרור חד פעמי זאת בדומה למענק הכספי לו זכאים חיילים משוחררים מצה"ל. המתנדבים אף יהיו זכאים להטבות נוספות כגון דמי כלכלה חודשיים והנחה בארנונה.

עם זאת, המתנדבים לא יקבלו הטבות אחרות אשר ניתנו עד כה למתנדבים בדומה להטבות אותן קיבלו יוצאי צבא, שכן חוק קליטת חיילים משוחררים כבר אינו חל עליהם.