גלובס יפיק מוסף כלכלי ל"מעריב" ו"מקור ראשון"

הממונה על ההגבלים העסקיים אישר את שיתוף הפעולה בין העיתון גלובס ובין העיתונים "מעריב ו"מקור ראשון" מקבוצת בן צבי.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ח בטבת תשע"ג

עד ר"ה. מעריב
עד ר"ה. מעריב
פלאש 90

רשות ההגבלים העסקיים העניקה פטור לחוק ההגבלים העסקיים ולשיתוף הפעולה בין העיתונים מקור ראשון, מעריב והעיתון גלובס.

שיתוף הפעולה העסקי בין העיתונים יכלול הדפסה ופרסום של תכנים חדשותיים בתחומי העסקים והכלכלה.

בהחלטת רשות ההגבלים העסקיים קובע הממונה, פרופ' דיויד גילה, כי "ההסדר מושא החלטה זו אינו מגביל את התחרות בחלק ניכר של שוק המושפע מן ההסדר ואני סבור כי עיקרו אינו בהפחתת התחרות או במניעתה וכי אין בו משום כבילה שאינה נחוצה למימושו".

על פי ההסכם, גלובס יפיק עבור מעריב ומקור ראשון מוסף יומי בתחום העסקים והכלכלה אשר יצורף למהדורה היומית של עיתון מעריב ויקרא "גלובס על הבוקר", ולמוסף השבוע של העיתונים מעריב ומקור ראשון.

גלובס יספק תוכן כלכלי ועסקי שיפורסם גם באתר האינטרנט של מעריב NRG. מיטב הכותבים של גלובס יכתבו במוסף המיוחד שיעסוק בכל הנושאים הכלכליים שעל סדר היום: חדשות כלליות, אנרגיה ותשתיות, רכב, חדשות כלכליות מהעולם, נדל"ן, שיווק ופרסום ושוק ההון.