בליכוד מחדשים את הניסיונות למשוך בחזרה חלק ממצביעי רשימת "הבית היהודי" באמצעות קמפיין שמטרתו "לחשוף" את עמדות המועמדים המוכרים פחות לציבור הרחב.

במודעות שמתפרסמות היום ברשת החברתית פייסבוק, מופיעה תמונתו של המועמד מס' 13 ברשימת הבית היהודי, הרב הלל הורביץ, שאת עמדותיו כביכול מבקש הקמפיין לחשוף.

כותרת המודעה היא "הלל נגד שירת נשים", ובתוכה נאמר "מועמד הבית היהודי, הלל הורוביץ, נגד שירת נשים". המודעה כולה מפנה את מי שלוחץ עליה לכתבה באתר "וואלה", בה "נחשפים" כביכול דברים שכתב הרב הורביץ בפינה קבועה שכתב בעלון השבת "גילוי דעת".

בין השאר מוזכרים בכתבה דברים שכתב בסוגיית שירת נשים ועמדת ההלכה בנידון, דברים שכתב בסוגיית מעמדם של ערביי ישראל ודברים נוספים בנושא שעות עבודתן של אימהות.

בליכוד נזהרו הפעם מלחזור על טעויות העבר. המודעה הנוכחית, בניגוד לקודמותיה מהשבועות הקודמים, חתומה בטקסט הנדרש על פי החוק - מוגש כחומר למחשבה על ידי "הליכוד ביתנו".