משפט
משפטפלאש 90

פרשת איש הנטורי קרתא באנטוורפן הולכת ומסתעפת: לאחר שהצליח משה אריה פרידמן להכניס את בניו לבית הספר לבנות של חסידות בעלזא המקומית, עו"ד חרדי מקומי פועל אל מול רשויות הרווחה המקומיים להוצאת ילדיו מחזקתו.

על פי דיווח באתר החרדי 'מעולמם של חרדים', מדובר בעורך דין חרדי חסיד ויזניץ שפנה לרשויות וביקשן לחקור את המתרחש במשפחת משה אריה פרידמן בטענה כי אב המשפחה משה אריה פרידמן אינו מטפל בילדיו כראוי ואף מתעלל בהם.

על פי הדיווח, בשל פניית עורך הדין, נשלחו רשויות הרווחה לבית משפחת פרידמן ושוחחו עם הילדים ועם ההורים במטרה לבדוק האם אכן יש דברים בגו.

למרות העובדה שהוצאתם של הילדים מבית הוריו עשויה לסיים את הסאגה המבישה שבה ילדים חרדים לומדים בבית ספר לבנות חרדיות, בקהילה החרדית המקומית חוששים כי צעד כזה יהווה תקדים להלשנות על משפחות חרדיות שיובילו להוצאת ילדים מבתי הוריהם על לא עוול בכפם.

כזכור, לפני כשבועיים שני בניו של איש הנטורי קרתא, משה אריה פרידמן, שולבו בבית הספר לבנות, 'בנות ירושלים' של חסידות בעלזא באנטוורפן שבבלגיה. זאת, לאור פסיקת בית משפט מקומי באנטוורפן שבבלגיה לפיה מוסדות אשר מתוקצבים מהמדינה מחויבים לקלוט בין שורותיהם כל ילד ללא הבדלי דת ומין. בשל כך הוכרח בית הספר לבנות 'בנות ירושלים' לקלוט את בניו של איש הנטורי קרתא, משה אריה פרידמן מוינה.

פרידמן, שהיגר באחרונה מוינה לאנטוורפן, נתקל בעוינות מצידם של המקומיים החרדיים שלא ראו בעין יפה את השתקעותו בקרבתם. זאת, בשל פעילותו הפרובוקטיבית האנטי ציונית באיראן ובמקומות נוספים בעולם יחד עם עמיתיו לתנועה הקיצונית. במסגרת ההיבדלות ממנו הם סרבו לקלוט את ילדיו של פרידמן במוסדות הלימוד לבנים.

בתגובה עתר פרידמן לבית המשפט. את עתירתו מיקד בבית הספר לבנות שכן הוא מתוקצב על ידי המדינה. כאמור, בית המשפט הבהיר כי על כל יום שהמוסד לא קולט את בניו הוא יחויב בקנס של 2,600 דולר.

העיתונות המקומית שעוסקת בהרחבה בפרשה, ציטטה את פרידמן שטען כי אין מקום לערב את ילדיו במעשיו שלו.

"הם רוצים לנקום בי, אבל שלא יעיזו לנקום בילדיי והם מחוייבים להשאיר את ילדיי מחוץ לתמונה... השתדלתי מאוד בעדינות וביקשתי מהמוסדות בכבוד הראוי ובלבביות להעריך את הבחירה החופשית של הילדים להתקבל במוסדות שלהם, כתוצאה אין לי ברירה אחרת מלנקוט בצעדים שאני נוקט. הילדים שלי הם לא מעורבים בפוליטיקה בשום פנים ואופן", אמר.