ישראל ליבמן
ישראל ליבמןדוד הוכברג

בכנס כלכלה שהתקיים בבנימין התריע ישראל ליבמן, מנכ"ל 'מקימי', העוסק בשיקום משפחות כלכלי במגזר הדתי לאומי מהגזרות הכלכליות הצפויות בשוך סערת הבחירות.

"מדינה שמרשה לעצמה להיכנס לגרעון תקציבי ענק, מהווה דוגמה שלילית מאוד לאזרח הקטן" אמר ליבמן.

לטעמו של ליבמן חרב הגזרות הכלכליות הנגזרות מהבחירות כבר מונפת מעל ראשנו. גרעון תקציבי ענק אליו נכנסה המדינה יחייב העלאת מיסים והגדלת התשלומים לשירותים השונים. לנוכח חשש זה קיימו אנשי 'מקימי' את הכנס הכלכלי שעסק בהתנהלות כלכלית נכונה. ליבמן התריע במהלכו והעריך כי הגזרות הכלכליות הצפויות ימוטטו משפחות שעד היום לא השתייכו למעמד הנמוך.

על פי חישובים פנימיים של העמותה הוצאות הארנונה יגדלו השנה ב-2.4% שהם כ-55 ₪, הוצאות המים למשפחה יגדלו השנה ב-2.8% שהם כ-70 ₪ בשנה, הוצאת החשמל הממוצעת למשפחה תגדל השנה ב-10% עד 15% שהם כ-500 ₪. אף שמדובר בסכומים פעוטים לכאורה, זהו נתון שמעלה את ההוצאות הכבדות שיש על כתפיהן של משפחות בישראל ובל נשכח את מחירי הדלק העולים בהדרגה משנה לשנה. ובהתחשב בסל ההוצאות הגדול גם ככה בכל משפחה דתית ממוצעת הכולל את מחירי החינוך הגבוהים, מדובר בסכומי עתק.

 "לא יעלה על הדעת שמשפחות המרוויחות פחות מהממוצע במשק יישאו גם הן בנטל הכבד של המיסים והגרעון המדיני וייאלצו להוסיף מהמעט שיש להן על מנת לכסות את הגרעון הגדול שללא ספק הוא על אחריותה של הממשלה בראש ובראשונה. לא ייתכן שהעלאת סל ההוצאות המשפחתיות תהיה זהה למשפחה מהמעמד הנמוך כמו לזו של משפחה מהמעמד הבינוני והגבוה. מה שעבור משפחה אחת הוא בסך הכל 50 שקלים בחודש, עבור משפחה אחרת הוא הורדת העוף ומוצרי החלב מהתפריט המשפחתי. ואני בהחלט נתקל בדברים האלו בעשייה היומיומית שלי". דברי ליבמן.