השר משה יעלון. הפרת ההסכם
השר משה יעלון. הפרת ההסכםצילומים: אסף שילה / ישראל סאן.

השר בוגי יעלון התייחס אחר הצהריים (ראשון) לאישור המלצותיו של השר בני בגין, בממשלה.

"החלטת הממשלה היום על אימוץ המלצות השר בני בגין בנוגע להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, היא החלטה היסטורית שממשלות ישראל בעשרות השנים האחרונות נמנעו מלהכריע בה".

"ככל שחלף הזמן המצב בשטח רק הפך קשה יותר. המצב הנוכחי נוח לפורעי חוק, נוח לתנועות כמו התנועה האסלאמית ונוח לעמותות שפועלות כדי לנגח את מדינת ישראל. המצב הזה יוצר בעיות משילות ושליטה קשות בנגב, 'הדרום הפרוע', ומקשה על השתלבות הבדואים במדינת ישראל".

יעלון הוסיף כי "כל זה בא לידי ביטוי, למשל, בנכונות לגיוס לצה"ל. כך גבוה יותר הגיוס בקרב הבדואים בגליל לנפש, לעומת גיוס הבדואים בנגב".

"התוכנית מטפלת בחמישה מרכיבים חשובים", ציין יעלון, "הסדרת הבעלות על הקרקע בנגב, דיור מוסדר, תעסוקה, חינוך ואכיפה. המבחן הוא כמובן במימוש התוכנית, כשלאחר מכן ניתן יהיה להעתיק מרכיבים ממנה גם למגזר הערבי בצפון ובמרכז".