נעל
נעלצילום: פלאש 90

שר התמ"ת שלום שמחון פנה היום (שני) ליו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני ולמזכיר הממשלה צבי האוזר בבקשה להעלות לדיון נוסף את הצו להיטלי סחר ואמצעי הגנה שעניינו היטל היצף על יבוא סוליות גומי מדרום אפריקה.

שמחון החליט ב 12.09.2012 בתוקף סמכותו לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה להטיל היטל היצף בשיעור של 10% על יבוא סוליות מגומי מרפובליקת דרום אפריקה וזאת לאחר שקיבל את המלצות הוועדה המייעצת לעניין היטל היצף והיטל משווה שניתנו בהתאם לחוק ובהתבסס על ממצאי חקירת הממונה על היטלי סחר.

החלטת שמחון זכתה לאישורו של שר האוצר יובל שטייניץ. בהתאם לחוק העביר שמחון את הצו לאישור ועדת הכספים של הכנסת ביום 10.10.2012 וישיבה בנושא התקיימה ביום 23.10.2012.

בישיבה לא התקבלה החלטה  האם לאשר או לדחות את הצו שבנדון. הוחלט לדחות את הדיון בשבועיים עד חודש במטרה שהצדדים יגיעו להסכם באופן שהצו שבנדון יתייתר.

"בקשתי להעלות את הצו לדיון נוסף נובעת מהעובדה כי חלפו כמעט חודשיים וטרם גובשה הסכמה בין הצדדים", כותב שמחון לגפני ולהאוזר.

"אישור הצו תואם את הקווים המנחים בעניין קבלת החלטות ע"י הממשלה והשרים בתקופת ממשלת מעבר שכן מדובר בדיון המשך שבסופו עתיד להסתיים תהליך ארוך שכלל חקירה שנמשכה למעלה משנה וקיימת נחיצות לקיים דיון בנושא בהקדם לאור אילוצים המתחייבים הקיימים בהליך מדובר בדיון שמתעכב וחורג מלוח הזמנים הקבוע  בחוק, כאשר עמידה בלוחות הזמנים הינה חשובה ביותר וזאת היות ולוחות הזמנים נשאבו בעיקר ממחויבותה הבינלאומיות של מדינת ישראל כפי שבאות לידי ביטוי בהסכמי ארגון הסחר העולמי".

לדברי שמחון היטלי ההיצף חיוניים לשם הגנה על התעשייה המקומית ולפיכך אין לעכב את יישום הצו בהחלטת השרים.