.....................................................................................................

שאלת השבוע בעיתון 'בשבע':

האם הבית היהודי צריך להימנע מכניסה לממשלה שבקווי היסוד שלה מופיע נאום בר-אילן ומשא ומתן על הקמת מדינה פלשתינית?

גולשי ערוץ 7 מוזמנים להעלות תגובות. תשובות נבחרות שייחתמו בשם מלא וכתובת יפורסמו במדור 'שאלת השבוע' בגליון הקרוב של עיתון 'בשבע'. ענו לשאלה באמצעות כפתור "כתוב תגובה".