עודכן סל הצריכה לחישוב המדד

סעיפי הצריכה הגדולים ביותר בסל הצריכה הממוצע של משק הבית הם דיור-25.2%, תחבורה ותקשורת-20.6% ומזון (כולל ירקות ופירות) 16.5%.

תגיות: למ"ס מדד
שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ל' בשבט תשע"ג

עודכן סל הצריכה לחישוב המדד-ערוץ 7
דירה
צילום: פלאש 90

עדכון סל המדד מתבצע אחת לשניים החל מינואר 1999, זאת, בהתאם לתקנות של ארגון העבודה הבינלאומי לעריכת מדד המחירים לצרכן.

על פי ההמלצות יש לעדכן את סל המדד לעיתים תכופות, על מנת להקטין הטיות אפשריות במדד הנובעות משינויים בדפוסי הצריכה של האוכלוסייה.

החל בינואר 2013, משקלי סל המדד מחושבים על סמך נתוני סקר הוצאות משק הבית לשנים 2010 ו-2011 (במחירי שנת 2012). אלה יחליפו את המשקלות הקודמים שחושבו על סמך סקר הוצאות משק הבית בשנים 2008 ו-2009 (במחירי שנת 2010).

משקלו של סעיף הדיור עלה ומהווה שוב (בהמשך לעדכון הסל ב-2011) את המשקל הגבוה ביותר בסל הצריכה הממוצע של משק הבית – 25.2% (לעומת 24.4% בסל הקודם). משקל סעיף תחבורה ותקשורת עלה במעט והגיע למשקל של 20.6% בסל החדש (לעומת 20.5% בסל הקודם).

משקלו של סעיף המזון (כולל ירקות ופירות) ירד במעט ומהווה 16.5% מסל הצריכה החדש של מדד המחירים לצרכן (לעומת 16.9% בסל הקודם). כך עולה מסיכומים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לקראת עדכון מדד המחירים לצרכן לשנת 2013.