ניסוי גרעיני בצפון קוריאה
ניסוי גרעיני בצפון קוריאה רויטרס

ישראל מגנה בתוקף את הניסוי הגרעיני של צפון קוריאה, ומצטרפת לקהילה הבינלאומית בהתראה מפני הסכנה החמורה שמעשה זה מציב ליציבות האזורית כמו גם לשלום ולבטחון בזירה הבינלאומית.

ממשרד החוץ נמסר כי הניסוי הגרעיני של צפון קוריאה וכן שיגור הטיל הבליסטי בדצמבר 2012, הם המשך של התכניות המקיפות של מדינה זו לפיתוח יכולות גרעיניות ובליסטיות.

"תכניות אלה משקפות את תפקידה השלילי של צפון קוריאה באזור ומעוררות דאגות חמורות בנוגע לתפוצה של טכנולוגיות גרעין וטילים".

"צפון קוריאה מפרה את התחייבויותיה הבינלאומיות בפעולותיה אלה, ועל הקהילה הבינלאומית להגיב עליהן במהירות. יש להעביר מסר ברור לצפון קוריאה ולמדינות אחרות, לפיו פעולות ממין זה הן בלתי מקובלות ולא ניתן להבליג עליהן".