נשקלת העמדה לדין של הח"כים חושפי פרשת האסיר

היועץ המשפטי לממשלה שוקל את בקשתה של חברת הכנסת מירי רגב להעמיד לדין את הח"כים שחשפו את פרשת האסיר האוסטרלי.

שמעון כהן - ערוץ 7 , ט' באדר תשע"ג

נשקלת העמדה לדין של הח"כים חושפי פרשת האסיר-ערוץ 7
האסיר האוסטרלי
צילום מסך מתוך התחקיר

בעקבות בקשתה של חברת הכנסת מירי רגב (הליכוד ביתנו) להעמיד לדין את חברי הכנסת אחמד טיבי, דוב חנין וזהבה גלאון, בוחן היועמ"ש, עו"ד יהודה ויינשטיין, את הבקשה.

כזכור, השלושה הם שחשפו את פרשת האסיר האוסטרלי המכונה 'האסיר X' בשאילתות שהעלו בפני שר המשפטים, הפרופ' יעקב נאמן, במליאת הכנסת. השלושה ניסחו את חשיפת הפרשה כשאילתות תמימות לכאורה הדנות באסירים שאיש לא יודע על דבר מאסרם ואופן הפיקוח על מעצרים מעין אלה, ומכאן הלכה ונחשפה הפרשה.

נזכיר כי בראיון ליומן ערוץ 7 טען ח"כ אורי אריאל כי החשיפה בכנסת לא הורידה ולא העלתה שכן ברגע בו נחשפו הדברים בתקשורת האוסטראלית והבינלאומית אין עוד טעם ויכולת לבלום את פרסום פרטיה בארץ.

החלטתו של היועמ"ש לבחון את האפשרות להעמדת חנין, טיבי וגלאון לדין באה זמן קצר לאחר פרסום חוות דעתו של היועץ המשפטי לכנסת ולפיה חסינות הח"כים אינה חלה על מקרה שכזה.

היועץ לכנסת עורך הדין אייל ינון קבע כי "תכנון מראש של התבטאות המהווה עבירה, לא חוסה תחת החסינות, וניתן כעיקרון להעמיד חבר כנסת לדין בגינה, כמו כל אדם אחר". כמו כן הדגיש כי "בכלל זה, פרסום מתוכנן של עניינים סודיים שפרסומם מהווה עבירה, בין במליאת הכנסת ובוועדות ובין בתקשורת או בכל מסגרת אחרת, אינו חוסה תחת החסינות וחבר הכנסת עלול להיחקר ולעמוד לדין בגינו".

בחוות הדעת שהובאה כאן בידי כתבנו בכנסת חזקי עזרא צוין כי מליאת הכנסת ושטח הכנסת בכלל אינם מקנים כשלעצמם מקום חסין מפני העמדה לדין, "מליאת הכנסת וועדותיה אינן כשלעצמן "שטח חסין" מפני העמדה לדין, וכי אין בעצם העובדה שההתבטאות האסורה נאמרה בכנסת כדי שהחסינות תתפרס עליה באופן אוטומטי, גם אם באופן טבעי דברים הנאמרים במליאה קרובים יותר לליבת תפקידו של חבר הכנסת".