הרב זלמן מלמד
הרב זלמן מלמדשלומי שלמוני

ראש הישיבה הגבוהה בבית אל ומבכירי רבני הציונות הדתית, הרב זלמן ברוך מלמד, שב ומדגיש בשיחה עם ערוץ 7 את עמדתו על רקע הויכוח בסוגיית ה"שיוון בנטל".

"אני מוצא צורך לחזור על עמדתי בעניין השוויון בנטל , ובעניין השמירה על עולם התורה. כל כפייה בצמצום מספר לומדי התורה או בקיצוץ קצבתם, תגרום לניכור יותר גדול של הציבור החרדי ותרחיב את הקרעים בעם, ולא תתרום דבר למגמה של שוויון בנטל. יש להתנגד לזה בכל הנחרצות, ועל כן הדרך לטובת הצבא ולטובת החברה ולטובת כולם היא כפי שכבר הצעתי בעבר", אמר הרב.

"הכול יודעים שהצבא אינו זקוק לכל מחזור המתגייסים ויש לא מעט אבטלה סמוייה בצבא, ולטובת הצבא יש לצמצם במספר החיילים ולהוסיף באיכות ובמקצועיות. גם שרות אזרחי או שרות לאומי רחב יהיה נטל מיותר על המדינה שמכביד יותר מאשר מועיל ותורם.

יש להניח שאי חובת הגיוס תגרום שתוך שנים מעטות עשרות אחוזים ממקבלי הדחייה של תורתו אומנותו יפנו ללימוד מקצוע ולעבודה.התהליך הזה יהיה טבעי מחבר ולא כפוי וקורע.

ואני חוזר על ההצעה המפורטת שכתבתי בקשר לשוויון בנטל", דברי הרב היום.

כזכור בשבועות האחרונים פרסם את המתווה שלו לפתרון הבעייה הכולל שמונה סעיפים:

1. הצבא יקבל את המתאימים. המתגייסים יהיו בעלי מוטיבציה גבוהה לשרת וכך הצבא יהיה יותר אכותי וקטן יותר כמותית. המשרתים בצאתם לאזרחי יזכו בהקלות במס ובהטבות נוספות. מי שאינו משרת יחויב במס חלף אי השירות כשיצא לעבוד.

2. כל המשתמטים מהצבא שאינם בני ישיבות וכן בני המיעוטים שאינם משרתים - ישאו גם הם בנטל הכספי.

3. רבים מבני הישיבות שאינם מתאימים ללימוד ממושך בישיבה, ושאינם מתאימים לשרות צבאי, יצאו ללמוד מקצוע, ישתלבו בעבודה- וזה יהיה לטובתם ולטובת הכלל.

4. אלו שישארו בישיבות לשנים רבות וילמדו בשקידה, יתוגמלו יותר מהיום.

5. לומדי התורה כל עוד שאינם עובדים ולא חייבים במסים בכלל - לא יחויבו במס המדובר. אך בצאתם לעבוד הם ישלמו מסים גם תמורת השרות הצבאי.

6. הצבא יקים מסגרות נוספות שיאפשרו לחייל החרדי והדתי להתגייס ללא חשש לפגיעה רוחנית.

7. משרד החינוך והצבא יפעלו בקרב הנוער ויחנכו לתפיסה שהשרות הצבאי הוא ערך חשוב ומועדף לכל אלו המתאימים לשרות.

8. על הכול לחנך שהשרות הצבאי הוא מצווה מדאוריתא מצווה להגן על עם ישראל ועל ארץ ישראל .