מגילה מגילת אסתר
מגילה מגילת אסתר צילום: פלאש 90

פסק הלכה של ארגון רבני בית הלל, מתיר ומעודד קריאת מגילת אסתר בפורים, לנשים, על ידי נשים, במקום בו הנשים מעוניינות בכך.

בפסק ההלכה הוזכר כי נשים חייבות לשמוע קריאת מגילת אסתר, "שהרי 'אף הן היו באותו הנס'. כפי שנפסק ב'שולחן ערוך' נשים גם יכולות להוציא נשים אחרות ידי חובתן כאשר הן קוראות עבורן".

עוד נכתב כי במקומות רבים בארץ התקבלה בשנים האחרונות קריאת מגילה של נשים עבור נשים, ונשים רבות חשות, כך נכתב, שקריאה כזו "מחזקת את השותפות שלהן בעבודת ה'".

"כאשר נשים רבות בקהילה מסוימת חפצות בקריאת מגילה של נשים עבור נשים, יש לעודד אותן לקיים קריאה ציבורית כזו. כמובן, חשוב להקפיד בקריאות כאלו על קלה כחמורה, ועל הקוראות להיות בקיאות ומדייקות בקריאתן".

עוד מצוין בפסק ההלכה כי "אמנם, יש ערך חשוב לקריאה משותפת של הקהילה כולה ביחד – הן מהטעם ההלכתי, 'ברוב עם הדרת מלך', והן משום שרצוי למנוע פיצול בקהילה. היבטים אלה מחייבים רגישות ומאמץ כן למציאת פתרונות מתאימים. כך, למשל, יש קהילות הנוהגות לקיים בליל פורים קריאה אחת משותפת בלבד, וביום הפורים קריאת נפרדת לנשים".

רבני הארגון מדגישים כי ראוי להשתדל שתהיה אפשרות לנשים המעוניינות בקריאה לעצמן לממש את רצונן, ויחד עם זאת "יש להימנע ככל הניתן ממחלוקות וממריבות בתוך הקהילה סביב נושא זה ולהתייעץ עם רב הקהילה, 'והאמת והשלום אהבו'".

הרב מאיר נהוראי, יו"ר ארגון רבני בית הלל, אמר כי "פסק ההלכה המאפשר קריאת מגילת אסתר על ידי נשים, הוא המשך ישיר להשקפת העולם של הארגון, הדוגל בהגברת חלקן של הנשים, כשותפות בעולם היהדות, בכל מקום בו ההלכה מאפשרת זאת. אנו מזמינים את הציבור להוסיף שמות לרשימת בתי כנסת המאפשרים קריאת מגילה על ידי נשים, ב'פייסבוק' של בית הלל או באתר האינטרנט".