לא בסוכה. נרות שבת
לא בסוכה. נרות שבת פלאש 90

בארגון רבני בית הלל קובעים, כי ישנם מצבים בהם ניתן להזמין לסעודת ליל שבת, בן משפחה או חבר שאינו שומר שבת, גם אם הדבר כרוך בחילול שבת מצידו של האורח.

פסיקה זו נובעת לדברי הרבנים, מהצורך בשמירת אחדות ושלום המשפחה וקירוב לבבות.

בפסק ההלכה המלא, שיפורסם בחוברת בית הלל, שתצא לאור בשבת זכור, וכן באתר האינטרנט ובפייסבוק של בית הלל, מפורט כי "כאשר מזמינים לארוחה או לשבת, יש להבהיר לאורח שזוהי הזמנה לכל השבת באופן שלא יחייב חילול שבת. חשוב להדגיש שהאורחים מוזמנים להגיע לפני כניסת השבת ולזכות בארוח מלא עד מוצאי שבת. אף אם הדבר איננו ישים מבחינת האורח, יש מקום למארחים להזמינו לסעודת ליל שבת לצורך קירוב או שלמות המשפחה, גם אם קרוב לודאי שיחליט שלא להישאר לכל השבת".

עוד מצוין בפסק ההלכה, כי " במקרה של צורך גדול, בעיקר במקום של חשש לקרע במשפחה ובעיות בשלום בית, ניתן לאפשר גם הזמנה ליום שבת, בהסתמכות על הפוסקים המתירים זאת". 

הרב רונן נויבירט, מנכ"ל בית הלל, מסביר כי "החברה הישראלית בימים אלו עוברת שינויים ומחפשת יותר חיבור בין דתיים וחילוניים ויותר יהדות. שולחן השבת היא אחת החוויות החזקות ביהדות, שביכולתה להביא לקירוב לבבות, חיזוק הזהות יהודית והתקרבות לערכי שמירת השבת. לכן יש חשיבות בהזמנת חברים ומכרים שאינם שומרים שבת, לשולחן השבת, אלא שהדבר כרוך לעיתים בחילול שבת - ומכאן הדילמה. בנוסף, משפחות רבות בישראל נמנעו עד היום מלארח את הילדים והנכדים לשולחן השבת והחג, מתוך החשש כי יחללו שבת - וכך נוצר קרע ושבר במשפחות רבות. בית הלל הרים את הכפפה ומפרסם פסק הלכה המתיר במקרים מסוימים הזמנה לשולחן השבת, גם אם עלול להיגרם חילול שבת כתוצאה מכך - ובתנאי כי תוצע מראש האפשרות למתארח להישאר לכל השבת. בית הלל מאמין כי מהלך זה יביא בסופו של דבר לחיזוק ערכי שמירת השבת בחברה הישראלית, כיוון שהדבר יצור הזדמנויות לישראלים רבים להיחשף לחוויית השבת".

הרב מאיר נהוראי, יו"ר ארגון רבני בית הלל, מוסיף כי "פסק ההלכה העוסק בהזמנת אורח שאינו שומר שבת לסעודת שבת, ממשיך את פסק ההלכה הקודם של בית הלל, שהתיר התארחות בביתם של מי שאינם שומרים כשרות, בתנאים מסוימים, שפורטו במלואם בפסק ההלכה המלא".

לדבריו, "מטרתם של שני הפסקים הללו דומה: להסיר מחיצות ולקרב לבבות בעם ישראל ובמשפחות ישראל, אשר מתמודדות לא אחת עם השאלות הללו, הניצבות לפתחן. לקרב את הבנים ולא להרחיקם.  בית הלל – הנהגה תורנית קשובה בא לתת מענה לשאלות היומיום איתן מתמודד הציבור, בסל הכלים ההלכתי העשיר, העומד לרשות הרבנים".