"על פי תורתנו הקדושה, אסור להשתמש בנפצים"

הרבנים הראשיים לישראל פרסמו מכתב בו הם מבהירים כי חל איסור להשתמש בנפצים "לסוגיהם, בכל מקום ובכל שעה".

ישי קרוב , י"א באדר תשע"ג

הרב עמאר והרב מצגר
הרב עמאר והרב מצגר
צילום: פלאש 90
הרבנים הראשיים לישראל, הרב שלמה משה עמאר והרב יונה מצגר, פרסמו היום (חמישי) מכתב בו קראו להימנע משימוש בנפצים.
"בהתקרב ימי הפורים הבאים עלינו לששון ולשמחה פונים אנו להורים, למחנכים, ואליכם – הנערים והילדים - צעירי הצאן האהובים והחביבים, להימנע לחלוטין משימוש בנפצים, חזיזים ושאר חומרי הנפץ לסוגיהם, בכל מקום ובכל שעה", פתחו הרבנים את מכתבם.
"תורתנו הקדושה הזהירה אותנו לשמור על גופנו במצוות 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם'. כפי שפסק הרמב"ם, ו"השולחן ערוך" הביאו להלכה, כי: 'כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצות עשה להסירו ולהישמר ממנו ולהיזהר בדבר יפה. שנאמר: השמר לך ושמור נפשך', וכו'".
הרב עמאר והרב מצגר הוסיפו כי "כבר נודע ונתפרסם ברבים, על פי מומחים ועל סמך הניסיון, גודל הסכנה שיש בשימוש בחומרי משחית אלו, אשר גרמו בשנים עברו לאין ספור תאונות ואסונות קשים, שאך בנס לא קיפחו חיי אדם. ועוד, שבעת השימוש בהם נשמע קול נפץ עז, המחריד ומבעית את כל הסובבים, בפרט בתקופה המתוחה בה אנו נתונים בשל פיגועי הטרור".
"לזאת ברור", הדגישו הרבנים הראשיים לישראל, "כי על פי דין תורתנו הקדושה, אסור בהחלט להשתמש בחומרי חבלה אלו, יש למחות ביד המשתמשים בהם, ובודאי שאיסור גמור לסחור בהם ולהפיצם. ואם אין דברי התוכחה נשמעים באוזני הילדים, יש לדווח על כך להורים ולמורים או לכל גורם מוסמך, על מנת למנוע זריעת בהלה וסכנת נפשות מן המתעסק ומן הסובבים".
"הננו באים בזאת בקריאה נרגשת להורים ולמחנכים, להפעיל את כל כובד השפעתם וסמכותם, לעשות כל שלאל ידם, על מנת למנוע מילדיהם ומתלמידיהם החזקת ושימוש בחומרים אלו, בלא יוצא מן הכלל וללא שום הוראת היתר".
למכתב הרבנים הראשיים לחצו כאן