אגודת הסטודנטים לתארים מתקדמים באוניברסיטת טורונטו קוראת להנהלת האוניברסיטה להטיל חרם על ישראל בגלל המשך "הכיבוש הבלתי חוקי" של אדמות פלסטיניות. על כך מדווח אתר שלום טורונטו.

ב-10 בדצמבר 2012 קיבלה אגודת הסטודנטים החלטה, הקוראת להנהלת האוניברסיטה "להימנע מהשקעה בכל חברה השותפה להפרת החוק הבינלאומי, כולל בכל חברה המפיקה רווח מהכיבוש הבלתי חוקי של אדמה פלסטינית והמרוויחה באופן ישיר מבניית החומה וההתנחלויות ומהפעולות הבלתי צודקות המבוצעות נגד העם הפלסטיני".

ארין אולדינסקי, מראשי אגודת הסטודנטים, מציינת בהודעה רשמית, כי האגודה סבורה, שעל כתפי האוניברסיטה מוטלת חובה להטיל חרם על ישראל בדומה לדרך הפעולה בה נקטה נגד דרום אפריקה, ועליה לאמץ את עמדת האגודה ולהתנער באופן רשמי מהפרות זכויות האדם המתמשכות של העם הפלסטיני בידי ישראל.

עוד אמרה אולדינסקי, כי הנהלת האוניברסיטה צריכה למלא אחר ייעודה שלה, והוא לעמוד על המשמר בהגנה על זכויות האדם ולהיות מחוייבת לעקרונות של מתן הזדמנות שווה, שוויון וצדק".

"אנו רואים חובה בהיותנו סטודנטים להזכיר לאוניברסיטת טורונטו את מחויבויותיה החלות בקנדה או מחוצה לה, שכן האוניברסיטאות הן גופים בעלי כוח, משאבים פיננסיים והשפעה החורגת מתחום גבולות המדינה והן יכולות להשפיע על עמים", אמרה אולדינסקי. כסטודנטים באוניברסיטה זו, אנו חשים צורך להיות פעילים כדי להבטיח, שאמות מידה אלה באות לידי מימוש למען האוניברסיטה, ובמקרה זה בסולידריות עם העם הפלסטיני".

אולדינסקי הוסיפה ואמרה, כי אגודת הסטודנטים מתכוונת להפעיל לחץ על הנהלת האוניברסיטה, שלא להשקיע בישראל, אך בה בעת היא נמנעת מלגנות את העם בישראל בנימוק שעמדה כזו אינה מועילה או צודקת.

"אגודת הסטודנטים מתייצבת באופן ברור לימין העם הפלסטיני בדרישתו לכבד את זכויות האדם הבסיסיות שלו, אך בה בעת איננו מעוניינים להטיל דופי בעם בישראל. אנו נותנים אמון בפעילים למען ישראל, ובכללם פעיל (או פעילה) השלום שנשא דברים בישיבה (בה התקבלה ההחלטה על החרם) ומתנגדים לממשלה המושחתת והחברות המרוויחות מהכיבוש", אמרה אולדינסקי.

אגודת הסטודנטים הזמינה את חבריה לצפות ללא תשלום בסרט הדוקומנטרי "חמש מצלמות שבורות", המועמד לפרס האוסקר, והמתעד את מאבק הפלסטינים על אדמותיהם בכפר ביעלין.