המחשב למען בטיחות החולה
המחשב למען בטיחות החולה צילום: פיוטר פליטר

השפעות לוואי ורגישות לתרופות הן תופעה נפוצה בקרב חולים מאושפזים, אשר עלולה להיות לעיתים מסוכנת.

פיתוח חדש וייחודי של רמב"ם, מתריע בפני הרופאים המטפלים, באופן ממוחשב, על רגישויות של החולים לתרופות שונות ומסייע לצוות הרפואי בקבלת החלטות ושמירה על בטיחות המטופלים.

בקריה הרפואית רמב"ם נעשה שימוש בתוכנת הפרומתאוס-תיק רפואי ממוחשב, אשר פותחה על ידי בית החולים ונכנסה לשימוש לפני שנים רבות. התוכנה אומצה על ידי שלושה-עשר בתי חולים נוספים בישראל, ונתמכת על ידי אגף מידע, מחשוב ותקשורת ברמב"ם. תוכנת פרומתאוס משמשת את בתי החולים לצורך תיעוד רפואי, הפקת מסמכים רפואיים וניהול הטיפול הרפואי.

כמי שפיתח את התוכנה, אגף המחשוב ברמב"ם, ממשיך להרחיב את יכולותיה והאפשרויות הביצועיות של הפרומתאוס, במטרה לשפר את איכות הטיפול ובטיחות החולה. אחת היכולות שפותחו לאחרונה, היא פונקציה המתריעה בפני הרופא המטפל על רגישותו של החולה לתרופה מסוימת, ולמשפחת התרופות המכילות את אותם המרכיבים.

הפיתוח הזה הוא בבחינת שיפור יכולת קיימת בתוכנה, אשר מסוגלת להצביע ולהתריע על אינטראקציה בין רשימת התרופות שהמטופל מקבל, לתרופה חדשה שהרופא מעוניין לתת לו. במידה שישנה סתירה בין התרופות השונות, מערכת הפרומתאוס מזהירה את הרופא מפני שילוב מסוכן, לפי חלוקה לשלוש רמות של חומרה (נמוכה, בינונית וגבוהה), ומציגה בפניו את ההסברים הרפואיים לכך. עד כה, התרעה זו לא לקחה בחשבון מידע רפואי נוסף, למעט רשימת התרופות של החולה. כעת, עם הכנסת הגרסה החדשה של תוכנת הפרומתאוס, ההתרעה מתייחסת גם לקיומה של רגישות ידועה לתרופה, על כל רכיביה.

"הרופאים רושמים תרופות לפי השמות המסחריים שלהן", מסבירה שרה צפריר, מנהלת אגף מידע, מחשוב ותקשורת ברמב"ם, "ההתרעה החדשה בודקת אם קיימת רגישות של החולה למרכיבי התרופה הנרשמת, כאשר היא ממירה את השם המסחרי לקוד בינלאומי, ובודקת את רגישות החולה למרכיבי התרופה ולמשפחת התרופות בקטגוריה זו". 

בצורה הזו, המערכת מסייעת לרופא בקבלת ההחלטות, מספקת לו את המידע הדרוש לכך, ומאפשרת לו מקום לשיקול דעת, בהתאם למידע הרפואי ומצבו האישי של החולה. פונקציה זו מתבססת על בסיס ידע בינלאומי בשם מיקרומדיקס, שמבצע את הצלבת המידע, ומחזירה התרעה המוצגת לרופא בפרומתאוס.

"מטרת הגרסה החדשה היא לסייע לצוות המטפל בקבלת החלטות ובשיפור איכות הטיפול ובטיחות החולה, כאשר בידי הרופא מצויים כלים רבים ככל האפשר", אומרת צפריר, "אנחנו פועלים כל הזמן לשיפור היכולות של התוכנה, לטובת ולרווחת ציבור המטופלים שלנו, ובימים אלו אנו עובדים על הגרסה הבאה של התוכנה, אשר תכלול פונקציות נוספות".