חברת הכנסת מרב מיכאלי (העבודה) נאמה במליאת הכנסת את נאום הבכורה שלה. 


משה גפני, איש יהדות התורה, הסכים לבקשת מיכאלי ועלה אחריה לדוכן בכדי לברך על הצטרפותה לכנסת.


"כשחברת הכנסת מרב מיכאלי הציעה לי לברך אותה, עשיתי חשבון - אנחנו כמעט מייצגים שני ניגודים שיש בכנסת, כמעט שני ניגודים, אני לא מדבר באופן אישי, אבל הייצוג של מה שמרב מיכאלי מייצגת ומה שאני מייצג – תהום אידיאולוגית פעורה בינינו", הודה גפני.


גפני תכנן שנאומה של מיכאלי יגרום לו "לזוז על הכיסא" באי נוחות, אך הופתע והכריז, "מעטים הדברים שאני חולק עליה, יכול להיות שזה נובע ממקומות אחרים, יכול להיות שהיא מגיעה לזה מאידיאולוגיה... אם הייתי עוצם את העיניים, מוריד פה קטע, שם קטע, לא מעבר לזה, הייתי אומר: 'מקומך בדגל התורה'".


שניהם מסכימים על הצורך בחיזוק השוויון לנשים בישראל, "בנושא של מעמד הנשים, שמרב מיכאלי מצטיינת בזה, בנושא שאישה במדינת ישראל שווה פחות מגבר, נקודה. אישה וגבר שעובדים באותו מקום עבודה עם אותם כישורים, עם אותן יכולות, הגבר משתכר שכר יותר גבוה מהשכר של אישה".


גפני הזכיר את סבה של מיכאלי, נחמיה מיכאלי "בן 94, שיהיה בריא, שהגיע עם השומר הצעיר לגרעין בית-זרע, נטע, סלל, חצב, היה איש מרכז מפ"ם ומזכיר הוועידה, איש הוועד הפועל של ההסתדרות, המרכז החקלאי, נציג ציבור בבית-דין לעבודה – סוציאליסט מושבע".


"מה זה סוציאליזם בימינו? המלחמה של מפלגת העבודה על הנושא הזה של המאבק החברתי – על הדיור, על השוויון בנטל בין מנכ"ל בנק גדול לבין איש או משפחה שגרה בשכונות הארגזים.  אמרת או לא אמרת את זה? אני חותם על זה. אני הסתכסכתי עם מנכ"ל בנק גדול בארץ בגלל שאמרתי שעם המשכורת שלו הוא יכול לפרנס שכונת עוני שלמה. מדינה שהיתה צריכה להיות מדינת רווחה ומדינה סוציאליסטית. חותם על זה במאה אחוז", אמר גפני, שיישר קו עם הגישה הסוציאליסטית של מפלגת העבודה.


גפני מתפלל לקדוש ברוך הוא, כלשונו, שמפלגת העבודה תיכנס לקואליציה, "בגלל שצריך שמישהו ידבר כבר על השוויון האמיתי בנטל, ולא כל היום מברברים בשכל עם כל מיני דברים אחרים", הוא הוסיף כי "צריכים אנשים שרגישים לשכבות החלשות, שרגישים באמת למעמד הביניים, לא למעמד הביניים הגבוה, למעמד הביניים לו צריך לדאוג".


לקראת סיום דבריו, הדגיש גפני כי סוגיית הגיוס עליה מתנהל רוב המשא ומתן הקואליציוני, היא סוגייה לא רלוונטית, "אז כל היום דנים. נפגשו בבוקר ונפגשים בערב, נפגשו אתמול וייפגשו מחר, וידברו על דבר שלא יבוא לָעולם. על זה מדברים כל הזמן, על שוויון בנטל", הכריז גפני בביטול.