ראש ישיבת ההסדר בפתח תקווה, הרב יובל שרלו קורא בתשובה באתר ישיבת פתח תקווה, לא לשמוח לאידם של החרדים בעקבות דחיקתם מהממשלה, גם מסיבות ערכיות וגם מסיבות טכניות.

תחילה מציין הרב שרלו, כי "ראשית, שמחה לאיד היא אחת המידות הבעייתיות ביותר, והיא מנוגדת לדמותו של האדם המבקש לעבוד על מידותיו, וגם כאשר מדובר ''בשונאיו'' הוא זוכר לומר לעצמו ''בנפול אוייבך אל תשמח''. שנית, העולם החרדי הוא חלק מהחברה הישראלית, ויש לו את התפקיד המיוחד לו, ואין אנו צריכים לחפוץ בנפילתו, אלא בקיומו בצורה הנכונה ובמינון המכוון בחברה הישראלית".

הרב שרלו מוסיף, כי "גלגל חוזר בעולם, ואין אף מפלגה ואף קבוצה במדינת ישראל שלא מצאה את עצמה, ושלא תמצא את עצמה, מעת לעת, מחוץ לקואליציה. זו כמובן תחושה לא נעימה, לראות את השלטון בידיים של אחרים, אולם היו זמנים שהעולם החרדי היה ''בפנים'' ואחרים היו בחוץ, ולא עשו דרמה כה מרחיקת לכת מהעניין. השפה יכולה להיות רכה יותר, ואז יהיה אפשר להסיק את המסקנות הנכונות ביתר שאת".

הרב שרלו מציע לאנשי הציונות הדתית לעשות שני דברים ביחס לשינויים שאפשר שיתרחשו בעקבות כינון הממשלה החדשה.

לדבריו, "ראשון בהם הוא להיות למליץ יושר על דברים משמעותיים בעולם החרדי, ולהיות שותפי אמת עם לומדי התורה, ועם היכולת לאפשר להם לקיים את בחירתם בדבר מסלול החיים היהודי שהם בחרו בו והם סוברים כי הוא האמת היחידה הקיימת. כל עוד זה ניתן, וכל עוד זה לא פוגע באחרים, וכל עוד מדובר במאבק על הזכויות המגיעות להם – תפקיד ה''בית היהודי'' הוא להיות השליחים שלהם בכנסת, ולדאוג להגינות ולצדק גם כלפי העולם החרדי.

"שני בהם הוא לקרוא לעולם החרדי לראות במצב שנוצר הזדמנות פלאית שנזדמנה להם. משבר בלשון העברית הוא גם כסא היולדת, והם יכולים ליילד מתוך עצמם התחדשות רוחנית עמוקה, שתאפשר להם להיות נאמנים יותר לעצמם, ולמלא תפקיד חשוב יותר בעם ישראל. דווקא המאמין היותר גדול בהתערבות הקב''ה בעולם צריך לראות במה שמתחולל גם הזמנה משמיים לשינוי. נקלעה בפניהם ההזדמנות לבטל את מעמדן של הישיבות כערי מקלט מגיוס, ולהבחין בין לומדים באמת לבין אלה שהורסים בבטלנותם גם את עולם התורה; נקלעה בפניהם האפשרות לעצב חיים חרדיים בדרכם של גדולי התנאים והאמוראים שגם התפרנסו מעמל כפיהם, וחיו לפי דברי הגמרא ש''גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים''; אפשר שהם ישאלו את עצמם, כפי שאנו שאלנו את עצמנו אחרי רצח רבין, מדוע יש ששונאים אותם מאוד, ומה הם יכולים לעשות כדי ששנאה זו לא תהיה קיימת (לא הכל תלוי בהם, אבל את החלק שלהם), ובמקום להטיח בפני כל העולם את אשמת העולם – לקשוט עצמם במקומות בהם הם חייבים לעשות זאת, ועוד ועוד. לו הייתי משתתף בפגישות של רבנים מהציונות הדתית עם רבנים מהעולם החרדי – הייתי אומר גם את זאת, ולא רק דברים שצוטטו מפגישות אלו, אף שאין הרבה סיכוי שנצליח לשכנע אותם לעשות כן. אולם אם נעשה זאת, ולו במעט, אני מאמין כי ייטיב לכולם: לעולם התורה, למדינת ישראל, לחברה החרדית ולכלל ישראל", הוסיף הרב שרלו.

לקריאת השאלה והתשובה המלאה באתר הישיבה