הקראווילה שהועתקה
הקראווילה שהועתקה ועד מתיישבי גוש קטיף

החל מבצע "לא משאירים משפחות מאחור" של ועד מתיישבי גוש קטיף בשיתוף מועצה אזורית חוף אשקלון ומינהלת תנופה.

בפרויקט, שמיועד למשפחות מגוש קטיף שאין להם יכולת כלכלית לבנות את ביתם, ישופצו ויועתקו קראווילות בהן מתגוררות המשפחות למגרש שבבעלותם.

אתמול הוצבה במגרש שהוקצה למשפחה במתחם בתי הקבע בניצן הקראווילה הראשונה במיזם, לאחר שיפוצה והכנת כל הדרוש על מנת שהמשפחה תוכל לעבור לגור בה.

מדובר ביוזמה של ועד מתיישבי גוש קטיף שנועדה לתת מענה למשפחות שפונו מהגוש ומסיבות שונות כספי הפיצויים שקיבלו נגמרו ואין להם יכולת לבנות את ביתם מחדש על הקרקע שלהם.

עשרות משפחות מקרב אנשי גוש קטיף נרשמו למבצע אך ועדה ציבורית בראשות השופט בדימוס, מר דוד פרנקל, בחנה את הבקשות לסיוע בהתאם לקריטריונים שהוגדרו ואישרה סיוע לכ-20 משפחות.

"הכסף לקרקע לא הועבר למפונים אלא נשאר במינהלת תנופה ששילמה על הקרקעות, אבל לחלק מהמשפחות לא נותר כסף לבנות", מסביר אליעזר אורבך, יו"ר ועד מתיישבי גוש קטיף.

לדבריו, כשהבינו שיש עשרות משפחות שנותרו באתרי המפונים בגלל מחסור בכסף לבניית בית קבע הם גייסו את מינהלת תנופה והמועצה האזורית למיזם המיוחד ואף גייסו כמיליון שקל לפרויקט, "זו אמנם פשרה אבל אסור לנו להשאיר משפחות מאחור".