כשנה וחצי לאחר שחרורו משבי החמאס, העניק גלעד שליט ראיון לעיתונאי בן כספית בעיתון "סופהשבוע" ובו סיפר על החטיפה, על תקופת השבי ואף על חקירתו בישראל עם שובו.

"הטנק נראה לי מקום בטוח יותר משם, בחוץ", הסביר לחוקריו בישראל מדוע לא נלחם בחוטפיו, "בחוץ מסוכן. בפנים מוגן". לשאלה האם לא חשב לירות במחבל, ענה כי "לא חשבתי על כלום. הייתי בהלם".

שליט סיפר כי לא נתן דעתו בצורה מספקת להוראות שניתנו בטרם יצא לפעולה. "המפקד הקשיב, זה מספיק, סמכתי עליו", העיד.

בסמוך לנקודת החטיפה נכחו כוחות שסיימו מארב זמן קצר לפני האירוע. לדברי בן כספית, גלעד שליט לא ידע על כך מאחר ולא הקדיש תשומת לב מספקת לתדרוך המקדים. "הוא יצא לפעילות מבצעית בלי לדעת מה מתרחש סביבו", כותב כספית, הוא היה מה שנהוג לכנות בצבא 'ראש קטן'", כתב.

שליט סיפר כי לא עבר עינויים במהלך שנותיו בשבי "למעט הצקות בימים הראשונים". לדבריו, בימים הראשונים קשרו אותו לסורגים במקום בו נכלא, אולם לאחר שחששו כי ייפגע כתוצאה מכך פסקו לנהוג כן.