Voting
VotingIsrael news photo: Flash 90

על פי חוק, הבחירות לרשויות המקומיות בישראל נערכות בכל חמש שנים, ביום ג' השלישי לחודש חשוון, למעט בנסיבות מיוחדות, המחייבות דחייה, ואותן מאשר שר הפנים.

על פי החוק תתקיימנה הבחירות הכלליות הבאות לרשויות המקומיות ביום שלישי, ה-22 באוקטובר 2013, י"ח חשוון התשע"ד. נציין כי במועד זה ממש היו אמורות להתקיים גם הבחירות לכנסת ה-19, אלא שאלו הוקדמו כידוע בכעשרה חודשים.

כעת מנסות המפלגות השונות לבסס מוקדי כוח ברשויות המקומיות, על מנת לבסס את הישיגהן במישור הארצי או לחילופין על מנת לפצות במעט על הכישלון במישור הארצי.

בשתי מפלגות, הבית היהודי ו"יש עתיד" נעשים בימים אלו נסיונות משמעותיים לשנות את המפה המוניציפלית, מתוך ניסיון למנף באופן משמעותי את ההישג במישור הארצי.

היעד העיקרי של "יש עתיד" יהיה ככל הנראה ליצור שיתופי פעולה עם ראשי רשויות שנבחרו בקדנציות האחרונות מטעם "קדימה", מפלגה שאיבדה את האטרקטיביות שלה כמפלגת אם בבחירות האחרונות.

ב"יש עתיד" מחזיקים בשלושה תיקים משמעותיים מאוד החשובים לראשי הערים, האוצר החינוך והרווחה, מה שעשוי להגביר את האטרקטיביות של המפלגה בעיניהם של מועמדים מובילים ברשויות המקומיות הגדולות.

מנגד הצליח הליכוד לשמר בידיו את משרד הפנים במסגרת המו"מ הקואליציוני, דבר שעשוי למנוע מעבר של ראשי רשויות המזוהים עם הליכוד לריצה מטעם מפלגות אחרות.

נעלם משמעותי בשלב זה הוא הבחירות המוניציפליות בירושלים. למרות שבזירה הפנימית בתוך העיר פעל ראש העיר ניר ברקת בשיתוף פעולה עם מרבית המגזרים, הרי שכניסת שחקן חדש מהמישור הכארצי, דוגמת אריה דרעי, עלולה לטרוף לחלוטין את הקלפים.