פישר מזהיר מגרעון גבוה יותר בעתיד

נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, ערך מסיבת עיתונאים לרגל הגשת דו"ח בנק ישראל לשנת 2012 והתריע בנוגע לגרעון בתקציב.

"המצב טוב חוץ מאשר בתחום אחד, הגירעון בתקציב. בשנה שעבר הוא היה 4.2% ובשנה הקרובה הוא יהיה קצת מעל 3.5% וזה לא טוב. זה לא טוב כי אנחנו בתעסוקה מלאה", אמר פישר.

לדבריו, "ב-2009-2007 הגירעון קפץ מ-0 למעל 5% בלי שההוצאות של הממשלה גדלו, רק בגלל משבר עולמי ועלייה באבטלה. אז אפשר לדמיין מה יקרה אם ניכנס למיתון עם גירעון גבוה כזה. אנחנו עלולים להגיע לרמות גירעון של 2003 - מעל 6%".

פישר התייחס להזרמת הגז מ"תמר" ואמר כי יש להשקיע את הכסף מתקבולי הגז בחו"ל, "כל עוד הכסף נמצא בתוך המשק זה גורם לייסוף השקל ומשפיע על היכולת של התעשייה המסורתית לייצא. זה נקרא 'המחלה ההולנדית' ועלינו למנוע את זה ע"י כך שלא ניתן לכסף הזה להיכנס בקצב מהיר מדי למשק. גם אסור לנו להשתמש בכל הכסף ממתנת הטבע הזו בדור הנוכחי אלא לשמור גם לדורות הבאים".