שיאנית התמיכה בתנועות הנוער הסרוג - ירושלים

מיליון שקלים וחצי תעביר עיריית ירושלים בשנה הקרובה לתנועות הנוער של הציונות הדתית. היוזם, דוד הדרי: אין לכך אח ורע ברחבי הארץ.

שמעון כהן - ערוץ 7 , כ"ג בניסן תשע"ג

מזכ"לי עזרא, אריאל ובני עקיבא
מזכ"לי עזרא, אריאל ובני עקיבא
יוני קמפינסקי

ועדת ההקצבות בעירית ירושלים החליטה על הקצבה בסך של כ- 1.5 מליון ש"ח לפעילותן של תנועות הנוער בני עקיבא, עזרא ואריאל במהלך שנת 2013.

מאחורי המהלך עומד מי שמיד שנה פועל להשגת תמיכה כלכלית זו, סגן ראש העיר ויו"ר ועדת הכספים העירונית דוד הדרי נציג הבית היהודי במועצת העיר ירושלים. הדרי מציין ומספר כי "רק לפני שנים לא רבות הייתה ההקצבה לתנועות הנוער כמעט אפסית, ואילו בשנים האחרונות הצלחנו במשימת הגדלת ההקצבה בצורה משמעותית מאוד".

בלשכתו של הדרי אומרים כי ככל הידוע להקצבה בשיעור שכזה אין אח ורע במקום אחר כלשהו בארץ.

הדרי מצידו מתחייב כי ״כפי שפעלנו עד כה להגדיל ההקצבות נמשיך ונפעל בכל דרך לסיוע לתנועות הנוער הדתיות שבהם פועלים מיטב בנינו ובנותינו״

במכתב למזכלי תנועות הנוער כתב: ״עמדתי על כך שהמהלך אותו אני מוביל מספר שנים להגדיל את הקצבות לתנועות הנוער הפועלות בעיר - יימשך!".

באשר לתנועת הצופית הדתיים מציינים אנשיו של הדרי כי תנועה זו תוקצבה במסגרת הכללית של תנועת הצופים הארצית.