סטנלי פישר

נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, מותח ביקורת קשה על המשכורות במערכת הבנקאית.

פישר אמר כי "במערכת הבנקאית יש משכורות גבוהות מאוד שקשה להצדיק והתפקיד של מי שאמור לנקוט צעדים אלו הם חברי דירקטוריון הבנקים השונים".