רפי פלד היום בבית המשפט.
רפי פלד היום בבית המשפט.פלאש 90

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, חאלד כבוב, גזר היום (חמישי) את עונשם של ארבעת נאשמי פרשת פלד-גבעוני, אשר הורשעו בעבירות שונות הקשורות לפעילות החברה שהקימו בשוק ההון.

הנאשמים השתלטו, במהלך בזק, על לא פחות משמונה חברות ציבוריות בתוך מספר חודשים. את מסע הרכישות ביצעה הקבוצה בעזרת מינוף מאוד משמעותי באמצעות אשראי בנקאי. כאשר הגיעה השעה לפדות את ההלוואות שניטלו לצורך ההשתלטות על החברות ציבוריות, נעשה שימוש בכספן של החברות הציבוריות.

במהלך האירועים ביצעו הארבעה עבירות על חוק ניירות ערך, עבירות מנהלים בתאגיד, וחלק מהם אף עבירות של גניבה ומרמה.

השופט כבוב ציין, כי נאשם 1 - אריה גבעוני, הורשע בגניבה בידי מנהל, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות דיווח לחוק ניירות ערך. 

לדברי השופט כבוב, "גבעוני שוב ושוב התייחס לחברות הציבוריות כאילו היו חברות פרטיות שלו שבהן ניתן לעשות ככל העולה על רוחו. הוא אינו יכול להתחבא מאחורי גבו של יגרמן ולטעון שלא ידע שמעשיו פסולים. האם באמת נדרש להיות מומחה בשוק ההון על מנת להבין שחתימה על הסכמים פיקטיביים על מנת להעביר כספים בין חברות ציבוריות לפרטיות אינו חוקי - שהרי אם לא כן, למה לטרוח ו"להכשיר" מסלול להעברת כספים".

על גבעוני נגזרו 24 חודשי מאסר בפועל וקנס כספי של 20,000 ₪.

נאשם 2 - דוד הבי – הורשע בגניבה בידי מנהל, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, ועבירות דיווח לחוק ניירות ערך.

השופט כבוב מציין, כי "הדעת אינה נותנת שמי שלוקח על עצמו שורת תפקידים כה משמעותית בחברות בהן הושקע כספם של ציבור המשקיעים, לא עושה את המינימום הנדרש על מנת לוודא שאינו נותן ידו למעשים לא תקינים. מעבר לכך, הבי ידע שכסף מהחברות הציבוריות שעליהן היה אמון מתוקף תפקידיו ובהן היה בעל שליטה, זורם לחברה פרטית בבעלותו, ולא שאל שמץ של שאלה - את זאת לא ניתן לקבל".

על הבי נגזרו 12 חודשי מאסר בפועל וקנס כספי של 20,000 ₪.

נאשם 3 - טל יגרמן – הורשע בגניבה בידי מנהל, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות דיווח לחוק ניירות ערך, זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות.

בגזר הדין מציין השופט, כי "בחינת עניינו של יגרמן אינה מותירה מקום לספק כי הוא נמצא בקטגוריה אחרת מיתר הנאשמים, בכל הנוגע לחומרת מעשיו. יגרמן הציג דפוס התנהגות שיטתי ועקבי של התעלמות מוחלטת ממגבלות החוק. פרט להעברות הכספים שבגינן הורשע יחד עם גבעוני והבי הוא הורשע גם בגניבה וזיוף שיקים של החברות ושימוש בהם לטובתו האישית... בשונה מהמעורבים האחרים אין מדובר בשחקן בין נבחרת שחקנים - מדובר במי שהוביל, הנהיג וקבע דרך תוך שימוש בכריזמה שגרמה לאחרים לנהות אחריו".

לאור זאת נגזרו על יגרמן 4 שנות מאסר בפועל וקנס כספי של 20,000 ₪.

הנאשם הרביעי והמפורסם מכולם, מפכ"ל המשטרה לשעבר, רפי פלד, הורשע בעבירות של מנהלים בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות דיווח לחוק ניירות ערך.

השופט ציין, כי "בדומה ליגרמן, גם פלד נמצא בקטגוריה נפרדת מיתר הנאשמים - אולם, לעומת יגרמן, שנפרד מהקבוצה בגין חומרת מעשיו; פלד נפרד מיתר הנאשמים בכך שהעבירות בהן הורשע קלות משמעותית מאלו בהן הורשעו הם. כאמור בהכרעת הדין, פלד לא גנב לא זייף ולא קיבל דבר במרמה. אולם, כאמור עוד בהכרעת הדין, כישלונו של פלד היה כפול: התעלמותו מדיווחים אודות מעשים לא חוקיים המתבצעים בקוצה ... ונתן יד באופן מלא ומודע לעובדה שיגרמן הוא שהוביל את הקבוצה מבלי שהייתה לו כל סמכות פורמאלית לכך".

לאור קלותן היחסית של העבירות בהן הורשע נדון פלד ל- 6 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות וקנס כספי בסך של 100,000 ₪.

בסיום גזר הדין הדגיש השופט כבוב, כי חרף העובדה שרק עשור שנים חלף מאז ביצוע העבירות נושא פרשה זו, הרי דומה שאקלים שוק ההון בישראל השתנה באופן מהותי מאז תחילת שנות האלפיים ועד היום. אילו הייתי נדרש לגזור את דינם של הנאשמים בגין אותן עבירות שהיו מבוצעות על ידם בימים אלה, הדעת נותנת שהעונש שראוי היה להשית עליהם היה חמור פי כמה וכמה. זאת לאור התמורות והשינויים היסודיים שחלו בנורמות המקובלות מאז ועד היום.